<Interfaţa externă>

Această secţiune descrie setările pentru USB.
<Folosiţi ca dispozitiv USB>
  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteţi seta dacă doriţi să utilizaţi aparatul ca dispozitiv USB.
<Folosiţi driver AddOn pt. dispoz. intrare USB>
  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteţi seta dacă doriţi să utilizaţi driverul AddOn pentru conexiuni de dispozitiv de intrare USB.
<Folosiţi driver AddOn pt.dispoz. stocare USB>
  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteţi seta dacă doriţi să utilizaţi driverul AddOn pentru stocare externă USB.
<Fol. dispoz. de stocare USB>
  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteţi seta dacă doriţi să permiteţi utilizarea dispozitivelor de stocare externă USB.
6W28-0F3