<Preferinţe>

Element
Descriere
Această secţiune descrie modul de înregistrare a setărilor pentru hârtie.
Această secţiune descrie setările de afişare pentru afişajul panoului tactil.
Această secţiune descrie setările pentru cronometru şi setările pentru energie.
Această secţiune descrie setările pentru reţea.
Această secţiune descrie setările pentru USB.
Această secţiune descrie setările pentru îmbunătăţirea accesibilităţii, cum ar fi viteza de repetare atunci când se menţin apăsate tastele şi dacă se utilizează operaţii de lovire uşoară.
6W28-0EX