Setarea comunicării prin e-mail/I-Fax

Pentru a trimite direct documente scanate prin e-mail/I-fax fără a trece printr-un computer, trebuie să configuraţi setările de comunicare, cum ar fi un server de poştă, metodele de autentificare, etc. În general, un server SMTP este utilizat pentru trimitere şi un server SMTP sau un server POP3 se utilizează pentru primire. Puteţi seta codificarea şi alţi parametri. Pentru detalii despre setările necesare, contactaţi furnizorul de servicii Internet sau administratorii de reţea.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>  <Setări Comunicare>.
3
Setaţi comunicarea.
1
Specificaţi setările de bază.
<Adresa e-mail>
Introduceţi adresa de e-mail a aparatului.
Puteţi specifica orice nume ca nume de utilizator (parte din stânga marcajului @). Introduceţi numele de gazdă înregistrat în dreapta marcajului @.
<Server SMTP>
Introduceţi un nume de server SMTP (sau o adresă IP).
După ce specificaţi setările, bifaţi conexiunea pentru <Server SMTP>.
<Utiliz. RX POP>
Apăsaţi <Pornit> când doriţi să primiţi e-mailuri şi faxuri I utilizând un server POP3.
<Utilizare RX SMTP>
Apăsaţi <Pornit> când doriţi să faceţi aparatul un server SMTP pentru a primi e-mailuri şi faxuri I. Reţineţi că nu puteţi primi prin SMTP dacă nu înregistraţi numele gazdă al aparatului pe serverul DNS.
2
Apăsaţi <Următorul>.
3
Specificaţi setările serverului POP.
<Server POP>
Introduceţi un nume de server POP3 (sau o adresă IP).
După ce specificaţi setările, bifaţi conexiunea pentru <Server POP>.
<Nume conect. POP>
Pentru a utiliza un server POP3, introduceţi numele de utilizator al contului de poştă specificat utilizând caractere alfanumerice.
<Parola POP>
Pentru a utiliza un server POP3, introduceţi parola contului de poştă specificat.
<Interval POP>
Puteţi seta intervalul pentru a emite automat POP în câteva minute.
4
Apăsaţi <Următorul>.
5
Specificaţi setările pentru comunicarea criptată.
<TX SMTP>
Pentru a codifica comunicarea către/de la serverul SMTP utilizând TLS, apăsaţi <Pornit>. Când este setată opţiunea <Pornit>, puteţi să confirmaţi certificatul de server TLS în timpul comunicaţiei cu serverul şi să adăugaţi CN la elementele de verificare. <Setări E-mail/I-Fax> <Confirmare certificat TLS pentru TX SMTP>
<RX SMTP>
Pentru a codifica comunicarea folosind TLS când primiţi e-mailuri şi faxuri I utilizând serverul SMTP, apăsaţi <Mereu TLS> sau <Pornit>. Când nu doriţi să primiţi alte date decât cele codificate, selectaţi <Mereu TLS>.
Pentru a cripta recepţia SMTP cu TLS, pregătiţi din timp perechea de chei. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS
<POP>
Pentru a codifica comunicarea către/de la serverul POP3 utilizând TLS, apăsaţi <Pornit>. Când este setată opţiunea <Pornit>, puteţi să confirmaţi certificatul de server TLS în timpul comunicaţiei cu serverul şi să adăugaţi CN la elementele de verificare. <Setări E-mail/I-Fax> <Confirmare certificat TLS pentru RX POP>
6
Apăsaţi <Următorul>.
Setarea autentificării POP înainte de trimitere
Autentificarea POP înainte de a trimite (POP înainte de SMTP) este o confirmare a utilizatorilor de către serverul POP (serverul de recepţie poştă) înainte de expediere, fiind o funcţie de blocare a e-mailurilor neautorizate trimise de terţi.
Setarea autentificării SMTP
Autentificarea SMTP (SMTP AUTH) verifică utilizatorii verificând numele de utilizator şi parolele la trimiterea e-mailurilor. De asemenea, poate codifica comunicarea SMTP (trimisă şi primită).
4
Apăsaţi <OK>.
În funcţie de mediul dumneavoastră, poate fi necesar să specificaţi numărul portului SMTP/POP3. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii Internet sau administratorii de reţea. <Specificaţi număr port pentru SMTP TX/POP RX>
6W28-017