<Transmitere>

Această secţiune descrie cum se specifică setările de scanare şi trimitere.
<TX/RX Listă date Utilizator>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Raport Rezultat>
Puteţi să imprimaţi o listă a setărilor de trimitere/primire înregistrate în aparat. Imprimarea rapoartelor şi a listelor
<Listă date utilizator fax>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Raport Rezultat>
Puteţi să imprimaţi o listă a setărilor de fax înregistrate în aparat. Imprimarea rapoartelor şi a listelor
<Înregistrare Setări Favorite>/<Editare Setări Favorite>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi înregistra setările utilizate frecvent într-un buton al aparatului pentru a fi utilizate ulterior la scanare. De asemenea, puteţi să asociaţi un nume unui buton şi să introduceţi un comentariu. De asemenea, puteţi să ştergeţi sau să redenumiţi setările înregistrate. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi să selectaţi dacă se afişează un ecran de confirmare când se preiau „Setări Favorite”.
<Ecran predefinit>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi să specificaţi ecranul de afişat când se apasă pe <Scanare şi Transmitere> sau pe Resetare.
<Restricţ. Fol. Agendă>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi să ascundeţi agenda şi butoanele rapide de pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare etc., precum şi dacă doriţi să restricţionaţi utilizarea agendei.
<Modificare setări implicite>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi să modificaţi setările înregistrate ca implicite pentru funcţia <Scanare şi Transmitere>.
<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi să înregistraţi moduri în tastele de comenzi rapide afişate pe ecranul <Scanare şi Transmitere>. Această caracteristică este utilă când doriţi să înregistraţi funcţii frecvent utilizate. Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
<Raport rezultat TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Un Raport rezultat TX este un raport care vă permite verificarea corectitudinii transmiterii documentelor la destinaţiile dorite. Aparatul poate fi setat să imprime automat acest raport după ce documentele sunt trimise sau numai când apare o eroare de transmisie. De asemenea, puteţi specifica setarea pentru a imprima prima parte a documentului ca parte a raportului pentru a vă reaminti conţinutul documentului. Raport rezultat TX
Opţiunea <Perm. tipărirea din Opţiuni> poate fi setată dacă opţiunea <Doar pentru erori> sau <Oprit> este selectată. Dacă setaţi <Perm. tipărirea din Opţiuni> la <Pornit>, puteţi seta dacă doriţi să imprimaţi câte un raport TX din <Opţiuni> pentru fiecare lucrare.
<Raport de gestionare comunicare>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi imprima sau trimite jurnale de expediere/primire a documentelor ca raport. Aparatul poate fi setat să imprime sau să trimită acest raport când se atinge un număr specificat de comunicaţii (de la 100 la 1.000) sau la un timp specificat. De asemenea, rapoartele de trimitere/primire pot fi imprimate sau trimise separat.
Când raportul este trimis ca date, este trimis în format de fişier CSV. Raportul de gestionare a comunicărilor
<ID terminal TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi să adăugaţi informaţiile expeditorului în partea de sus a unui document trimis atunci când trimiteţi un fax/I-fax. Se imprimă informaţii precum numărul de fax, numele şi adresa I-fax a aparatului, permiţând destinatarului să verifice cine a trimis documentul.
<Ştergere lucrări TX eşuate>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi să ştergeţi automat un document din memorie atunci când survine eroarea de trimitere/salvare. Selectând <Oprit> aveţi posibilitatea să retrimiteţi/resalvaţi documentele la care trimiterea/salvarea a eşuat.
<Număr reîncercări>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi seta numărul de încercări ale aparatului de a retrimite automat date atunci când datele nu pot fi trimise, deoarece destinatarul este ocupat să trimită sau să primească sau când apare o eroare.
<Raport compresie date>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi seta raportul de compresie pentru datele scanate color/scală de gri.
<Valoare Gamma TX YCbCr>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Dacă transmiteţi un document sub formă color sau scală de gri, puteţi specifica valoarea gamma utilizată la convertirea datelor de imagine RGB scanate în YCbCr. Puteţi reproduce imaginea cu calitatea optimă a imaginii la destinatar, setând o valoare gamma corespunzătoare.
<Fol.trans.în blocuri divizate pt.TX cu WebDAV>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi împărţi datele pe blocuri când transmiteţi cu WebDAV. Codificarea pe blocuri este o funcţie pentru transmiterea unui fişier de dimensiune necunoscută prin împărţirea lui în blocuri de lungime cunoscută. Acest lucru permite reducere timpului de transmitere fiindcă trebuie calculată dimensiunea fişierului înainte de a-l transmite.
<Confirmare certificat TLS pentru TX WebDAV>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi verifica dacă certificatul de server TLS este valid atunci când trimiteţi cu WebDAV. Puteţi să verificaţi valabilitatea certificatului şi fiabilitatea lanţului de certificare, precum şi să confirmaţi numele comun (Common Name - CN).
<Limitare destinaţii noi>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Atunci când trimiteţi faxuri şi date scanate, destinaţiile disponibile pot fi limitate la următoarele trei moduri, pentru a vă asigura că utilizatorii nu pot specifica destinaţia introducând text.
Destinaţii înregistrate în agendă şi butoane rapide
Destinaţii setate în <Setări Favorite> şi <Transmite către mine>
Destinaţii care pot fi căutate cu un server LDAP
<Adăug. totdeauna semnăt. disp. la transmit.>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi adăugarea întotdeauna a semnăturii unui dispozitiv pe documentele PDF/XPS transmise.
<Limitare E-Mail la transmitere către mine>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi limita destinaţia care poate fi specificată la trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a utilizatorului conectat. Această setare vă permite să preveniţi scurgerile de informaţii din cauza transmiterii către o destinaţie greşită.
<Restricţionare TX fişier în folderul personal>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi limita destinaţia care poate fi specificată la salvarea pe un server de fişiere în folderul dedicat al utilizatorului conectat. Această setare vă permite să preveniţi scurgerile de informaţii din cauza transmiterii către o destinaţie greşită.
<Metodă specificare folder personal>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Un folder personal este un folder individual care poate fi utilizat de utilizatorul conectat cu gestionarea autentificărilor personale. Folderele partajate şi serverele de fişiere pot fi specificate şi utilizate ca folder personal. Configurarea folderelor personale
<Restricţionare retransmitere din jurnal>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi să împiedicaţi utilizatorii să reapeleze jurnalele pentru setările de destinaţii şi scanare specificate în trecut. Selectarea <Pornit> ascunde butoanele <Setări anterioare> din ecranul Caracteristici de bază pentru fax şi din ecranul Caracteristici de bază pentru scanare.
<Arhivare Document TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi salva o copie a unui fax trimis într-o destinaţie pre-specificată (e-mail sau server de fişiere etc.). În funcţie de destinaţie, copia salvată a faxului este convertită într-un alt format de fişier digital precum PDF, păstrând astfel documentele organizate şi gestionabile. Această metodă vă ajută totodată să gestionaţi simplu jurnalele, deoarece în destinaţia specificată de pe server se creează automat un folder categorisit după numele expeditorului sau după dată.
<Afişare Notificare când lucrarea este acceptată>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteţi selecta dacă doriţi să afişaţi un ecran care vă solicită să verificaţi starea comunicării după trimiterea/salvarea documentelor utilizând <Fax> sau <Scanare şi Transmitere> (Ecranul <Acasă>).
<Lucrare Anulată când apăsaţit Stop>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Selectaţi lucrarea de trimitere pentru a anula atunci când este apăsată tasta Stop, în timp ce o lucrare de trimitere a funcţiei Fax sau a funcţiei Scanare şi Trimitere este procesată. Puteţi selecta fie <Ultima lucrare recepţionată>, fie <Se trimite Lucrarea>.
<Înregistrare nume aparat>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi să înregistraţi numele companiei sau al departamentului dumneavoastră ca numele unităţii. Numele înregistrat este afişat/imprimat la destinatar ca informaţii ale expeditorului când trimiteţi un e-mail/I-fax.
<Setări Comunicare>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi specifica setările pentru un server de poştă şi o metodă de autentificare pe care o utilizaţi pentru e-mailuri/I-faxuri. Setarea comunicării prin e-mail/I-Fax
<Specificaţi număr port pentru SMTP TX/POP RX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi modifica numărul portului pentru SMTP şi POP.
<Setări S/MIME>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi seta S/MIME. Dacă setaţi S/MIME, puteţi adăuga o semnătură digitală sau cripta e-mailul atunci când utilizaţi funcţia de e-mail/I-fax.
<Confirmare certificat TLS pentru TX SMTP>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi verifica dacă certificatul de server TLS este valid atunci când trimiteţi cu SMTP. Puteţi să verificaţi valabilitatea certificatului şi fiabilitatea lanţului de certificare, precum şi să confirmaţi numele comun (Common Name - CN).
<Confirmare certificat TLS pentru RX POP>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi verifica dacă certificatul de server TLS este valid atunci când recepţionaţi cu POP. Puteţi să verificaţi valabilitatea certificatului şi fiabilitatea lanţului de certificare, precum şi să confirmaţi numele comun (Common Name - CN).
<Volum maxim date pentru transmitere>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi seta formatul maxim al datelor pentru mesajele e-mail de ieşire şi documentele I-fax. Dacă un mesaj e-mail depăşeşte dimensiunea limită, el este "spart" în mai multe mesaje e-mail înainte de transmitere. În schimb, dacă o transmisie I-fax depăşeşte dimensiunea limită a datelor, ea este considerată eroare şi nu se transmite.
<Subiect predefinit>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi seta ca subiectul să se specifice automat dacă nu introduceţi un subiect atunci când trimiteţi un e-mail/I-fax.
<Specif. utiliz. autentificat ca destinatar>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi selecta dacă doriţi să setaţi adresa de e-mail a unui utilizator care se conectează la aparat cu gestionarea autentificării personale ca adresă de răspuns când trimiteţi un e-mail/I-fax.
<Specif. utiliz. autentificat ca expeditor>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi selecta dacă doriţi să afişaţi adresa de e-mail a unui utilizator care se conectează la aparat cu gestionarea autentificării personale în câmpul De la, ca expeditor al e-mailului primit.
<Permite transm.e-mail de către utiliz.neînreg.>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Când aparatul utilizează gestionarea autentificării personale, puteţi selecta dacă doriţi să permiteţi trimiterea unui e-mail de la un utilizator a cărui adresă de e-mail nu este înregistrată în aparat. Dacă este selectată opţiunea <Oprit>, utilizatorii cu adresele de e-mail înregistrate pot trimite doar e-mailuri.
<Mod complet temporizare TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi seta timpul înainte ca operaţiile de trimitere să se încheie automat dacă un MDN (e-mail de notificare care confirmă rezultatul transmisiei) nu este primit de la destinatar atunci când trimiteţi un I-fax în modul <complet>.
<Tipărire MDN/DSN la recepţionare>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
În modul complet de I-fax, mesajele de e-mail sunt trimise către aparat de la destinatar şi serverul de poştă, notificându-vă dacă I-faxurile sunt trimise la destinaţii cu succes sau nu. Puteţi selecta dacă doriţi să imprimaţi aceste e-mailuri de notificare atunci când aparatul le primeşte.
<Foloseşte Transmitere prin server>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi selecta dacă permiteţi utilizatorilor să modifice setarea de la <Trans. prin server> când trimiteţi I-faxuri.
<Nu permite MDN via Server>
  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări E-mail/I-Fax>
Aparatul care primeşte I-faxul poate trimite un MDN (un e-mail de notificare pentru verificarea rezultatului de trimitere) la adresa IP a aparatului de expediere fără a trece printr-un server de poştă.
<Restricţionare domeniu destinaţie>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi seta să permiteţi trimiterea adreselor într-un domeniu specificat doar atunci când trimiteţi un e-mail sau un I-fax.
<Completare auto pt.introd.adrese e-mail>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi seta să afişeze automat adrese de e-mail înregistrate în agendă sau într-un server LDAP pe baza caracterelor iniţiale ale unei intrări de adrese de e-mail.
<Adăugare auto Domeniu Specif. la Dest. fără Domeniu>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>
Puteţi înregistra nume de domeniu utilizate frecvent în avans pentru a elimina necesitatea de a introduce un domeniu atunci când specificaţi o adresă, deoarece un nume de domeniu cu @ este automat anexat. Dacă doriţi să trimiteţi la „123@exemplu.com”, înregistraţi numele de domeniu „exemplu.com”. Dacă specificaţi o adresă care include deja un domeniu cu această setare activată, domeniile din această setare nu sunt valide.
<Înregistrare Setări Favorite>/<Editare Setări Favorite>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi înregistra setările utilizate frecvent într-un buton al aparatului pentru a fi utilizate ulterior când trimiteţi un fax. De asemenea, puteţi să asociaţi un nume unui buton şi să introduceţi un comentariu. De asemenea, puteţi să ştergeţi sau să redenumiţi setările înregistrate. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi să selectaţi dacă se afişează un ecran de confirmare când se preiau „Setări Favorite”.
<Ecran predefinit>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi să specificaţi ecranul de afişat când se apasă pe <Fax> sau pe Resetare.
<Restricţ. Fol. Agendă>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi selecta dacă doriţi să ascundeţi agenda şi butoanele rapide de pe ecranul Caracteristici de bază pentru fax etc., precum şi dacă doriţi să restricţionaţi utilizarea agendei.
<Modificare setări implicite>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi să modificaţi setările înregistrate ca implicite pentru funcţia <Fax>.
<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi să înregistraţi moduri în tastele de comenzi rapide afişate pe ecranul <Fax>. Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
<Înregistrare nume expeditor (TTI)>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi înregistra orice nume ca nume de expeditor, cum ar fi numele secţiei sau al departamentului sau numele unei persoane şi puteţi edita/şterge nume înregistrate. Numele înregistrat este imprimat pe hârtie la destinatar ca informaţie despre expeditor atunci când trimiteţi un fax.
<Fol. nume utilizator autentif. ca nume expeditor>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Dacă vă conectaţi cu gestionarea autentificării personale, numele de conectare apare în <100> pe ecranul <Nume expeditor (TTI)>. Dacă este selectată opţiunea <Pornit>, numele de conectare din <100> este utilizat ca setare implicită pentru numele expeditorului.
<TX cu ECM>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi seta dacă doriţi să utilizaţi ECM în protocolul de transmisie prin fax. ECM verifică erori pentru fax şi le corectează.
<Setare durată pauză>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi seta numărul de secunde de pauză atunci când trimiteţi faxuri. Este posibil ca unele apeluri internaţionale să nu fie efectuate cu succes la apelarea simultană a codului de acces internaţional, a codului de ţară şi a numărului de telefon al destinaţiei. În astfel de cazuri, introducerea unei pauze după codul de acces internaţional poate facilita conectarea.
<Reapelare Auto>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Reapelarea automată permite aparatului să reapeleze automat numărul de fax al destinatarului dacă acesta nu poate fi contactat din cauza liniei ocupate sau dacă apare o eroare de transmitere. Dacă activaţi această setare, puteţi seta numărul de reapelări pe care să le facă aparatul, intervalul de reapelare şi dacă documentul trebuie retransmis când survine o eroare.
<Verificaţi tonul apel înainte de transmitere>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Dacă trimiteţi un fax de la aparatul dvs. şi în acelaşi timp, un alt aparat fax (realizat de o altă companie decât Canon) încearcă să vă trimită un fax, faxul dvs. poate ajunge să fie redirecţionat către acel aparat fax, în locul destinaţiei iniţiale pe care v-aţi propus-o. Activarea acestei setări vă permite să evitaţi astfel de probleme de trimitere.
<Raport Rezultate Fax TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Un raport de rezultate TX fax este un raport care vă permite să verificaţi dacă faxurile au fost trimise corect la destinaţiile propuse. Aparatul poate fi setat să imprime automat acest raport după ce documentele sunt trimise sau numai când apare o eroare de transmisie. De asemenea, puteţi specifica setarea pentru a imprima prima parte a documentului ca parte a raportului pentru a vă reaminti conţinutul documentului. Raport rezultat TX fax
<Raport de activit. fax>
  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări Fax>
Puteţi imprima sau trimite jurnale de expediere/primire a documentelor de fax ca raport. Aparatul poate fi setat să imprime sau să trimită acest raport când se atinge un număr specificat de comunicaţii (de la 40 la 1.000) sau la un timp specificat. De asemenea, rapoartele de trimitere/primire pot fi imprimate sau trimise separat.
Când raportul este trimis ca date, este trimis în format de fişier CSV. Raport de activitate fax
<Înregistrare număr telefon aparat>
  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări Fax> <Setare linie> <Linia X>
Puteţi înregistra numărul de fax pe care îl utilizaţi atunci când este utilizat faxul pe aparat. Numărul de fax înregistrat este imprimat pe hârtie la destinatar ca informaţii ale expeditorului când trimiteţi un fax. Setări pentru linia de fax
<Înregistrare nume aparat>
  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări Fax> <Setare linie> <Linia X>
Puteţi să înregistraţi numele companiei sau al departamentului dumneavoastră ca numele unităţii. Numele înregistrat este imprimat pe hârtie la destinatar ca informaţie despre expeditor atunci când trimiteţi un fax. Setări pentru linia de fax
<Selectare tip linie>
  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări Fax> <Setare linie> <Linia X>
Puteţi seta tipul de linie telefonică conectată la aparat. Dacă această setare este incorectă, nu veţi putea comunica cu alte aparate. Verificaţi tipul de linie telefonică pe care o aveţi şi faceţi setarea corectă. Setări pentru linia de fax
<Editare nume linie pt. ecranul Selectare linie>
  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări Fax> <Setare linie> <Linia X>
Puteţi înregistra numele liniei unui buton afişat pe ecranul <Selectare linie>. Setări pentru linia de fax
<Listă adrese implicită la selectarea liniei>
  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări Fax> <Setare linie> <Linia X>
Puteţi specifica tipul listei de adrese pe care doriţi să o afişaţi ca setare implicită atunci când utilizaţi <Agenda> pe ecranul Caracteristici de bază pentru Fax . Această setare are efect numai atunci când selectaţi linia de utilizat pe ecranul <Selectare linie>. Setări pentru linia de fax
<Selectare linie TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>  <Setare linie>
Puteţi seta prioritatea unei linii de utilizat pentru trimiterea de faxuri, precum şi selecta o linie care nu este permisă utilizării.
<Viteză Start TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi modifica viteza de pornire la transmitere. Această setare este utilă atunci când există dificultăţi la iniţierea trimiterii unui document din cauza unei condiţii de linie precare.
<Setare tasta R>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Dacă aparatul dvs. este conectat printr-o PBX (Private Branch Exchange (Centrală telefonică privată)), trebuie setată metoda de acces. Puteţi seta tipul de PBX la <Prefix> sau <Cuplare>. Dacă înregistraţi numărul de acces la linia exterioară la tasta R, puteţi accesa cu uşurinţă linia exterioară.
<Confirmaţi numărul de fax introdus>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Pentru a preveni trimiterea unui fax către o destinaţie incorectă, puteţi selecta dacă doriţi să afişaţi un ecran de confirmare a intrării atunci când introduceţi un număr de fax.
<Permite TX cu driver fax>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi selecta dacă doriţi să permiteţi trimiterea unui fax de la un computer.
<Confirmare înainte de trans.când este incl.dest. fax>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi selecta dacă doriţi să afişaţi un ecran de confirmare a destinaţiei când trimiteţi către destinaţii care conţin faxuri. Acest lucru vă poate împiedica să trimiteţi un fax către o destinaţie incorectă.
<Restric. difuzare secv. când dest. fax sunt incl.>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi selecta dacă doriţi să restricţionaţi trimiterea la mai multe destinaţii care conţin faxuri în acelaşi timp.
<Adresa Server Fax la Distanţă>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax> <Setări TX Fax la distanţă>
Specificaţi adresa IP sau numele gazdei aparatului server de fax la distanţă.
<Temporizare TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax> <Setări TX Fax la distanţă>
Dacă aparatul server de fax de la distanţă nu răspunde pentru timpul setat pentru durata TX (TX Timeout), lucrarea fax de la distanţă este anulată.
<Nr. linii TX>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax> <Setări TX Fax la distanţă>
Puteţi seta numărul de linii pe care le puteţi selecta atunci când trimiteţi faxuri la distanţă. Setaţi numărul de linii la acelaşi număr de linii telefonice conectate la aparatul server fax la distanţă.
<Selectare linie prioritară>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax> <Setări TX Fax la distanţă>
Puteţi specifica linia ce va fi utilizată când trimiteţi faxuri la distanţă.
<Utilizare IP Fax>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax> <Setări TX Fax la distanţă>
Puteţi selecta dacă doriţi să utilizaţi faxuri IP.
<Setări IP pt mod comunicare fax>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax> <Setări TX Fax la distanţă>
Puteţi specifica modul de comunicare ce va fi utilizat când trimiteţi faxuri IP.
<Foloseşte Fax la distanţă>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax> <Setări Fax la distanţă>
Puteţi specifica dacă utilizaţi aparatul ca aparat server pentru funcţia Fax la distanţă.
<Ajustare automată viteză comunicare când fol. VoIP>
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Fax>
Puteţi trimite şi primi faxuri cu o acurateţe mai mare când linia sau altă parte este predispusă la erori.
6W28-0FE