Efectuarea setărilor WINS

WINS este numele unui serviciu de soluţii care transformă un nume NetBIOS (un nume de computer şi un nume de imprimantă dintr-o reţea SMB) într-o adresă IP. Pentru a utiliza WINS, aveţi nevoie de un server WINS specificat.
Pentru a înregistra serverul WINS pe aparat, setaţi <Setări Nume Computer/Nume grup de lucru> pentru <Setări TCP/IP>. <Setări Nume Computer/Nume grup de lucru>
Dacă setaţi <Utilizare NetBIOS> la <Oprit> in <Setări Nume Computer/Nume grup de lucru>, setarea WINS este dezactivată. Aveţi grijă să setaţi <Utilizare NetBIOS> la <Pornit> când utilizaţi WINS.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări WINS>.
3
Apăsaţi <Pornit> în <Rezoluţie WINS> şi introduceţi adresa IP a serverului WINS în <Adresă server WINS>.
Dacă adresa IP a serverului WINS este achiziţionată de la serverul DHCP, adresa IP dobândită de la serverul DHCP are prioritate.
4
Apăsaţi <OK>.
5
Apăsaţi   <Da>.
6W28-011