Conectarea la alte dispozitive

Aparatul poate fi conectat la un computer (server Windows) sau la Spaţiu avansat a altor imprimante multifuncţionale Canon dintr-o reţea. Aparatul poate imprima/trimite date salvate pe serverul Windows conectat sau la Spaţiu avansat.
Pentru a conecta aparatul la spaţiile de stocare de pe alte imprimante multifuncţionale, setările celorlalte imprimante sunt, de asemenea, necesare.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări reţea>.
3
Specificaţi fiecare element.
Înregistrarea imprimantelor multifuncţionale pentru a vă conecta
Înregistraţi serverul Windows sau Spaţiu avansat a altor imprimante multifuncţionale pentru a vă conecta.
1
Apăsaţi <Setări Loc Reţea>  <Înregistrare>.
2
Introduceţi informaţiile necesare şi apăsaţi <OK>.
<Nume>
Introduceţi numele Spaţiu avansat pentru a vă conecta. Pe măsură ce un nume introdus aici este afişat pe listă în momentul accesării, introduceţi un nume uşor de citit.
<Protocol>
Selectaţi <SMB> sau <WebDAV>, în măsura în care serverul Windows sau Spaţiu avansat de destinaţie este disponibilă ca server SMB sau WebDAV.
<Locaţia>/<Nume gazdă>
<Locaţia> se afişează când selectaţi <SMB> şi <Nume gazdă> se afişează când selectaţi <WebDAV> în setarea de protocol.
Introduceţi adresa în <Locaţia> ca „\\ (numele gazdei sau adresa IP) \partajare” pentru a vă conecta la un spaţiu partajat sau „\\ (numele gazdei sau adresa IP) \utilizatori” pentru a vă conecta la spaţiul personal.
Introduceţi adresa în <Nume gazdă> ca „https:// (numele gazdei sau adresa IP)” şi apăsaţi <Următorul>. Apoi, introduceţi „/partajare” pentru spaţiul partajat sau „/utilizatori” pentru spaţiul personal în <Rută folder>.
Nu înregistraţi altceva decât Spaţiu avansat pentru alt aparat din seria Image RUNNER ADVANCE sau pentru un server Windows care este deschis extern, deoarece acest lucru poate duce la defectarea aparatului.
Controlul protocoalelor de comunicare
Verificarea certificatului la conectare
6W28-018