<Stocare/Accesare fişiere>

Această secţiune descrie setările pentru stocarea documentelor scanate şi imprimarea fişierelor stocate.
<Înregistrare/Editare Setări Favorite>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări Comune>  <Setări Scanare şi Stocare>
Puteţi înregistra setările utilizate frecvent într-un buton al aparatului pentru a fi utilizate ulterior când salvaţi. De asemenea, puteţi să asociaţi un nume preferat unui buton şi să verificaţi setările înregistrate. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
<Modificare setări implicite>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări Comune>  <Setări Scanare şi Stocare>
Puteţi să modificaţi setările înregistrate ca implicite pentru funcţia <Scanare şi Stocare>.
<Înregistrare/Editare Setări Favorite>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări Comune>  <Setări Accesare fişiere stocate>
Puteţi înregistra setările utilizate frecvent într-un buton al aparatului pentru a fi utilizate ulterior când imprimaţi. De asemenea, puteţi să asociaţi un nume preferat unui buton şi să verificaţi setările înregistrate. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
<Modificare setări implicite>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări Comune>  <Setări Accesare fişiere stocate>
Puteţi să modificaţi setările înregistrate ca implicite pentru funcţia <Accesare fişiere stocate>.
<Limitare PIN căsuţă la 7 cifre/Restric. acces>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări Comune>
Dacă setaţi această setare la <Pornit>, utilizatorii sunt obligaţi să stabilească un cod PIN de şapte cifre, sporind astfel securitatea. Codul PIN pentru Curieri de intrări ale utilizatorului poate fi setat utilizând cel puţin o cifră.
<Setări Loc Reţea>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări reţea>
Puteţi înregistra Spaţiu avansat al unui alt aparat din seria imageRUNNER ADVANCE sau al unui server Windows ca referinţă externă. Conectarea la alte dispozitive
<Protocol pentru referinţă externă>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări reţea>
Puteţi selecta protocolul pe care îl utilizaţi atunci când accesaţi Spaţiu avansat al unui alt aparat din seria Image RUNNER ADVANCE sau al unui server Windows care este deschis extern. Conectarea la alte dispozitive
<Confirmare certificat TLS pentru acces reţea>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări reţea>
Puteţi confirma dacă certificatul de server TLS este valid atunci când accesaţi Spaţiu avansat al unui alt aparat din seria Image RUNNER ADVANCE sau al unui server Windows. Puteţi să verificaţi valabilitatea certificatului şi fiabilitatea lanţului de certificare, precum şi să confirmaţi numele comun (Common Name - CN). Conectarea la alte dispozitive
<Metodă specificare folder personal>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări reţea>
Un folder personal este un folder individual care poate fi utilizat de utilizatorul conectat cu gestionarea autentificărilor personale. Folderele partajate şi serverele de fişiere pot fi specificate şi utilizate ca folder personal. Configurarea folderelor personale
<Utilizaţi funcţia Scanare/Tipărire>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări suport memorie>
Specificarea acestei setări vă permite să salvaţi documentele stocate în suporturile de memorie, precum şi să imprimaţi fişiere în suportul de memorie. Restricţionarea utilizării suporturilor de memorie
<Sel. Opţiunea când conectaţi Suportul de memorie>
  <Setări funcţie>  <Stocare/Accesare fişiere>  <Setări suport memorie>
Puteţi seta dacă doriţi să afişaţi comenzi rapide pentru funcţiile disponibile atunci când este conectat suportul de memorie. Introducerea unui suport de memorie
6W28-0FH