Voliteľné vybavenie

Funkcionalita stroja sa dá rozšíriť inštaláciou voliteľného zariadenia k stroju. Voliteľné doplnky si môžete nainštalovať podľa svojich potrieb.

Cassette Feeding Module-AK

Umožňuje pridať zásuvku na papier. Vďaka vloženiu iného formátu papiera do voliteľnej ďalšej zásuvky na papier sa nemusíte venovať výmene papiera.

Zásuvka na papier 2 Základný postup vkladania papiera

Vložte papier.

Kryt na ľavej strane zásuvky na papier 2

Tento kryt otvorte pri odstraňovaní zachyteného papiera vnútri zariadenia. Zaseknutie papiera v hlavnej jednotke alebo v zdroji papiera
Informácie o kombinácii doplnkov, ktoré možné inštalovať v zariadení, vám poskytne miestny autorizovaný zástupca spoločnosti Canon.
6W29-0L0