Voliteľné možnosti

Funkcionalita zariadenia sa dá rozšíriť inštaláciou doplnkov zariadenia.

Dostupné doplnky

Vyhľadanie doplnkov podľa vašich potrieb

Pridanie zásuviek na papier

6W29-0KY