Funkcia faxu

Na použitie funkcie faxovania potrebujete voliteľný doplnok Super G3 FAX Board.
Použitá telefónna linka*1
Verejná telefónna sieť (PSTN)
Hustota skenovacej čiary
Normálne
G3: 8 bodov/mm × 3,85 riadka/mm
Jemné
G3: 8 bodov/mm × 7,7 riadka/mm
Super jemné
G3: 8 bodov/mm × 15,4 riadka/mm
Ultra jemné
G3: 16 bodov/mm × 15,4 riadka/mm
Rýchlosť odosielania
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
Spôsob kompresie
MH, MR, MMR, JBIG
Typ prenosu
Super G3, G3
Veľkosti odosielaných originálov
A3, B4, A4, A4R, B5*2, B5R*3, A5*3, A5R*3, 11" × 17", LGL, LTR, LTRR a STMTR
Prijímané veľkosti papiera
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K a 16K
Počet úloh prijímania do pamäte
Až 320 úloh
Časy prenosu
JBIG: Približne 2,6 sekundy (pri odosielaní originálneho papiera Canon A4, bežná korekcia ECM 8 bodov × 3,85 riadka/mm (JBIG))
*1 Pri používaní IP telefónnej služby sa nedá faxová komunikácia vykonávať bežným spôsobom cez IP telefónnu linku. Odporúčame používať faxovú komunikáciu cez všeobecnú telefónnu linku (verejnú telefónnu sieť).
*2 Odoslané ako B4.
*3 Odoslané ako A4.

Max. počet cieľových umiestnení sekvenčného vysielania

Naraz môžete určiť až 256 cieľových miest a odosielať do nich. (Ak zadáte skupinu skladajúcu sa z niekoľkých miest určenia, každé miesto určenia bude počítané ako samostatné miesto.)
6W29-0KC