Špecifikácie systému

Táto časť obsahuje informácie o systémových špecifikáciách tohto produktu. Technické parametre môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené na zlepšenie produktu alebo jeho budúcej verzie.

Funkčné technické údaje

Prostredie na používanie zariadenia

6W29-0KA