Systémové prostredie

Skenovanie WSD
Windows 8,1
Windows 10
Systémové požiadavky na Remote UI (Vzdialené PR)*1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11
Google Chrome
Kompatibilný serverový softvér na odosielanie pošty ďalej
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Sendmail 8.14.4
Kompatibilný serverový softvér na príjem pošty
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.0.19
Súborové servery dostupné ako cieľové umiestnenia na prenos súborov
FTP
Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019: Internetové informačné služby 10
CentOS 7
Windows (SMB)
Windows 8,1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Mac OS X 10.13 a novší
CentOS 7
WebDAV
Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019: Internetové informačné služby 10
Mac OS X 10.13 a novší
CentOS 7
Typy serverov LDAP
Windows Server 2012 R2 s Active Directory
Windows Server 2016 s Active Directory
Windows Server 2019 s Active Directory
Systémové požiadavky nástroja Užívateľská príručka
Windows
Internet Explorer 9 a novší
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome (iba prehliadanie online)
Linux
Firefox
Mac OS
Safari
Firefox
Chrome (iba prehliadanie online)
iOS
Safari (iba prehliadanie online)
Android
Chrome (iba prehliadanie online)
*1 Pred zmenou nastavení zariadenia nastavte webový prehliadač tak, aby povolil všetky súbory „cookie“ a používal jazyk JavaScript.
6W29-0KJ