Uloženie papiera ľubovoľného formátu (papier vlastného formátu)

Uložiť môžete maximálne päť často používaných ľubovoľných formátov papiera. Formáty papiera uložené v tejto časti sa zobrazujú na obrazovke výberu formátu papiera pre zásuvku na papier a mnohoúčelový priečinok (Špecifikácia formátu a typu papiera v zásuvke na papier alebo Špecifikácia formátu a typu papiera v mnohoúčelovom priečinku).
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Predvoľby>  <Nastavenia papiera>  <Registr. užívateľskú veľkosť>.
3
Vyberte jedno z tlačidiel <S1> až <S4> a stlačte tlačidlo <Uložiť/Editovať>.
Po stlačení tlačidla <Premenovať> môžete priradiť k tlačidlu názov, ktorá sa dá poľahky zapamätať.
4
Nastavte formát papiera a stlačte tlačidlo <OK>.
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>. Stlačte tlačidlo <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany pomocou číselných tlačidiel.
5
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
6W29-02F