Vyvolanie nastavení

 
Uloženie často používaných nastavení kopírovania v predstihu umožňuje poľahky vyvolať dané nastavenia v prípade potreby. Uloženie kombinácie často používaných funkcií
6W29-04K