Kopírovanie

Táto kapitola opisuje základné postupy kopírovania a rôzne iné užitočné funkcie.

Úvodné oboznámenie sa so základnými postupmi kopírovania

Táto časť opisuje základné postupy kopírovania a obrazovku základných funkcií kopírovania.

Zlepšenie kvality a efektivity

Táto časť opisuje užitočné funkcie na zlepšenie kvality kopírovania a prevádzkovej efektivity, napríklad vykonávanie úprav nastavenia ostrosti s cieľom dosiahnuť zreteľnejšie výsledky tlače a kombinovanie viacerých originálov, aby sa dali efektívne kopírovať naraz.

Vytváranie brožúr a konferenčných podkladov

Táto časť opisuje užitočné funkcie na vytváranie výstupných materiálov pre brožúry alebo na triedenie, resp. zlučovanie materiálov na účely distribúcie.

Používanie užitočných funkcií kopírovania

Táto časť opisuje rôzne funkcie kopírovania, ako napríklad premiestňovanie obrázkov a kopírovanie prednej a zadnej strany identifikačných kariet na jeden list papiera.
6W29-03E