Čistenie kopírovacej dosky

Ak je kopírovacia doska zašpinená, nemusia sa originály skenovať správne alebo sa nemusí jasne rozpoznať ich formát.
1
Vypnite napájanie a odpojte zástrčku zo zásuvky.
Vypnutie zariadenia
Pred vypnutím napájania skontrolujte prevádzkový stav zariadenia. Napájanie môžete vypnúť, aj keď zariadenie vykonáva operáciu. Operácia sa však môže prerušiť alebo sa môžu poškodiť údaje.
2
Otvorte podávač/kryt kopírovacej dosky.
3
Utrite podávač/kryt kopírovacej dosky a kopírovaciu dosku z opačnej strany.
Navlhčite mäkkú handričku vo vode, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou zariadenie. Skôr ako prejdete na ďalší krok, počkajte na úplne vyschnutie.
Ak nedokážete odstrániť nečistoty
Navlhčite mäkkú handričku v miernom čistiacom prostriedku, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou zariadenie. Potom zariadenie utrite mäkkou a suchou handričkou.
4
Opatrne zatvorte podávač/kryt kopírovacej dosky.
5
Pripojte zástrčku do zásuvky a zapnite zariadenie.
Zapnutie zariadenia
6W29-0H2