Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete

Autorizovaní užívatelia môžu mať neočakávané straty z útokov škodlivých tretích strán, ako napríklad pri sniffingu, spoofingu a manipulácii dát počas ich trasy cez sieť. Na ochranu vašich dôležitých a cenných informácií pred týmito útokmi stroj podporuje nasledujúce funkcie na vylepšenie zabezpečenia a utajenia.
Nastavenia brány firewall
Neoprávnený prístup tretích strán, ako aj sieťové útoky a narušenia siete, je možné blokovať obmedzením komunikácie iba so zariadeniami so stanovenou IP adresou. Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
Nastavenia Proxy
Úroveň zabezpečenia môžete zvýšiť používaním servera proxy na pripojenia mimo siete (napríklad počas prehliadania webových lokalít). Nastavenie servera proxy
Komunikácia šifrovaná pomocou TLS
TLS je protokol na šifrovanie dát odoslaných cez sieť a často sa používa na komunikáciu cez webový prehliadač alebo e-mailovú aplikáciu. TLS umožňuje zabezpečenú sieťovú komunikáciu pri prístupe k zariadeniu rozličnými spôsobmi, napríklad pri používaní Remote UI (Vzdialené PR) alebo softvéru na správu adresára. Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
Komunikácia IPSec
Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v špecifickej aplikácii, ako je webový prehliadač alebo e-mailová aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP (alebo ich sady). To umožňuje IPSec ponúknuť všestrannejší systém zabezpečenia ako TLS. Konfigurácia nastavení IPSec
Overenie IEEE 802.1X
Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X a komunikovať v nej, zariadenie musí absolvovať overovanie používateľa, aby sa preukázalo, že pripojenie vytvoril oprávnený používateľ. Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej časti siete. Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Konfigurácia nastavení overovania IEEE 802.1X
6W29-099