Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS

Používaním šifrovanej komunikácie TLS môžete predísť sledovaniu, predstieraniu iného odosielateľa a manipulácii s údajmi prenášanými medzi zariadením a inými zariadeniami, napríklad počítačmi. Pri konfigurovaní nastavení šifrovanej komunikácie TLS je potrebné zadať kľúč a certifikát (servera), ktorý chcete používať na šifrovanie. Môžete použiť kľúč a certifikát, ktoré sú predinštalované v zariadení, alebo si môžete vygenerovať vlastné alebo ich získať od certifikačnej autority. Na konfiguráciu týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu alebo správcu siete (NetworkAdmin).
Ak chcete používať kľúč a certifikát, ktoré si vygenerujete sami, vygenerujte si ich ešte pred vykonaním nižšie opísaného postupu. Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Ak chcete používať kľúč a certifikát, ktoré získate od certifikačnej autority (CA), zaregistrujte ich ešte pred vykonaním nižšie opísaného postupu. Registrácia kľúča a certifikátu
Ak pod položkou <Metóda kódovania formátu na FIPS 140-2> nastavíte možnosť <Zap.>, môžete zabezpečiť zhodu metódy šifrovania komunikácie TLS s normami FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 schválenými vládou USA. <Metóda kódovania formátu na FIPS 140-2>
Ak je pod položkou <Metóda kódovania formátu na FIPS 140-2> nastavená možnosť <Zap.> a pokúsite sa zadať pre TLS certifikát, ktorý využíva algoritmus neuznávaný normami FIPS (nižší ako RSA2048bit), ohlási sa chyba.
Ak pod položkou <Metóda kódovania formátu na FIPS 140-2> nastavíte možnosť <Zap.> a pošlete obsah vzdialenej strane, ktorá nepodporuje algoritmy šifrovania uznávané normou FIPS, ohlási sa chyba komunikácie.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia TLS>.
3
Stlačte tlačidlo <Kľúč a certifikát>.
4
Zvoľte kľúč a certifikát, ktoré chcete používať na šifrovanú komunikáciu TLS, a stlačte položky <Nastaviť ako implicit. kód>  <Áno>.
Ak chcete používať predinštalovaný kľúč a certifikát, zvoľte možnosť <Default Key>.
Na šifrovanú komunikáciu TLS nie je možné používať <Device Signature Key>, ktorý sa používa na podpis zariadenia, ani systém <AMS>, ktorý sa používa na obmedzenie prístupu.
5
Stlačte tlačidlo <OK>.
6
Stlačte tlačidlo <Špecifikovať povolené verzie>.
7
Špecifikujte položky <Špecifikovať povolené verzie> a <Minimálna verzia>  stlačte <OK>.
8
Stlačte tlačidlo <Nastavenia algoritmu>.
9
Vyberte šifrovací algoritmus, ktorý chcete používať stlačte <OK> <OK>.
10
Stlačte položky     <Použ zmeny nast.> <Áno>.
Zariadenie sa reštartuje a nastavenia sa použijú.
6W29-09H