Obmedzenie funkcií stroja

Zariadenie umožňuje obmedziť určité funkcie, ktoré by mohli viesť k úniku informácií alebo by sa dali zneužiť. Je takisto možné úplne zakázať používanie jednotlivých funkcií.
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania
Adresár sa dá chrániť kódom PIN, aby bežní používatelia nemohli vykonávať žiadne zmeny, a možno takisto obmedziť miesta určenia, ktoré možno zadať pri odosielaní faxov a skenovaní. Môžete takisto nastaviť individuálne prístupové čísla pre konkrétne kontakty, ktorých údaje nechcete sprístupniť všetkým, takže prístup k danému miestu určenia budú mať len používatelia, ktorí poznajú jeho číslo. Obmedzenie prístupu k adresáru a funkciám odoslania
Obmedzenie tlače z počítača
Môžete zakázať tlač dokumentov z počítača všetkým používateľom alebo povoliť tlač len v prípade, že sa používateľ overí v zariadení. Takisto sa dá zariadenie nakonfigurovať tak, že bude možná len kódovaná zabezpečená tlač dokumentov. Obmedzenie tlače z počítača
Obmedzenie používania pamäťových médií
Aj keď pamäťové médiá, ako sú pamäťové zariadenia USB, sú praktické, zároveň zvyšujú potenciálne bezpečnostné riziká, napríklad riziko úniku informácií. Pre pamäťové médiá môžete nastaviť obmedzenia prístupu na základe vašej politiky zabezpečenia. Obmedzenie používania pamäťových médií
6W29-09R