Nastavenie plánovaných aktualizácií

 
Stroj môžete nastaviť tak, aby pravidelne kontroloval nový, príslušný firmvér a automaticky aktualizoval firmvér stroja.
Túto operáciu môže vykonať len používateľ s požadovanými oprávneniami.
Ak sa sťahovanie firmvéru nedokončí alebo ak sa stiahnutý firmvér nepoužije, nie je možné vykonať naplánovanú aktualizáciu.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknite na položku [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Začiarknite políčko [Enable scheduled update settings] a nakonfigurujte požadované nastavenia.
[Update Schedule]
[Confirm]
vyberte cyklus ([Biweekly] alebo [Weekly], deň ([Sun] až [Sat]) a čas). Čas je zobrazovaný v 24-hodinovom formáte. Ukončenie kontroly firmvéru môže trvať až 3 hodiny od zadaného času.
[Apply at]
Zvoľte čas, kedy chcete stiahnutý firmvér použiť.
[E-Mail]
zadajte e-mailovú adresu správcu. Môžete na ňu z distribučného servera dostávať e-maily o stave aktualizácií.
[Comments]
zadajte komentár, ktorý sa automaticky pridá k e-mailu. Ak zadáte názov modelu, môžete označiť, ktorého stavu zariadenia sa e-mail týka.
Ak posledne stiahnutý firmvér nebol použitý podľa naplánovanej aktualizácie, potom ďalšia aktualizácia nebude vykonaná.
Ak je nastavená plánovaná aktualizácia firmvéru, vykonáva sa v stanovenom čase potom, čo bol nový firmvér stiahnutý z distribučného servera. Po dokončení aplikácie sa zariadenie automaticky reštartuje.
6
Kliknite na [Set].
6W29-0AY