Správa zariadenia z počítača (Vzdialené PR)

Zariadenie je možné obsluhovať na diaľku z webového prehliadača počítača a vykonávať operácie, ako je kontrola stavu tlače, zmena nastavení zariadenia alebo úprava adresára. Táto praktická funkcia umožňuje obsluhovať zariadenie priamo od stola. Ak chcete obsluhovať zariadenie na diaľku, zadajte do webového prehliadača adresu IP zariadenia a otvorte stránku portálu Remote UI (Vzdialené PR). Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre Remote UI (Vzdialené PR) nájdete v časti Špecifikácie systému.
Ako používať Remote UI (Vzdialené PR)
Táto časť opisuje postup prihlasovania do vzdialeného PR a funkcie na hlavnej obrazovke vzdialeného PR.
 
Kontrola stavu čakajúcich dokumentov a zariadenia
Táto časť opisuje, ako kontrolovať stav kopírovaných, tlačených, odosielaných a prijímaných dokumentov, ako aj informácie o chybách a zostávajúce množstvo papiera.
 
Ďalšie funkcie dostupné vo vzdialenom PR
Táto časť opisuje rôzne ďalšie praktické funkcie, ktoré je možnTáto časť opisuje rôzne ďalšie praktické funkcie, ktoré je možné vykonávať z počítača prostredníctvom vzdialeného PR, ako je úprava adresára, kontrola schránky faxu/I-faxu z počítača alebo zálohovanie nastavení zariadenia v pre prípad potreby.
 
Keď sa používa server proxy
Prístup k zariadeniu cez server proxy nie je možný. Ak vo svojom prostredí používate server proxy, nakonfigurujte webový prehliadač tak, aby obchádzal server proxy a pripájal sa priamo k zariadeniu.
6W29-0A4