Prepojenie s mobilnými zariadeniami

K dispozícii sú dve metódy na pripojenie mobilných zariadení so zariadením – pripojenie prostredníctvom bezdrôtového smerovača LAN a priame pripojenie. Vyberte spôsob pripojenia v súlade s prostredím komunikácie a zariadením, ktoré používate.
Z časti <Mobilný portál> vytvorte komunikačné pripojenie s mobilnými zariadeniami (Obrazovka <Domov>). V tejto časti môžete overiť informácie o pripojených mobilných zariadeniach a pod.

Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN

Informácie o spôsobe pripojenia mobilného zariadenia k smerovaču bezdrôtovej siete LAN nájdete v príručkách dodávaných spolu so zariadením alebo od výrobcu.
Pripojenie so zariadením vytvorte prostredníctvom smerovača káblovej siete LAN alebo bezdrôtovej siete LAN. Nastavenie sieťového prostredia
Ak sa pripojíte k zariadeniu prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN, podrobnosti o zariadení môžete overiť na obrazovke <Pripojenie LAN> stlačením tlačidla <Mobilný portál> (Obrazovka <Domov>)  <Pripojenie LAN>.

Priame pripojenie

Priamo pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu bezdrôtovo bez použitia bezdrôtovej siete LAN. Je možné okamžite pripojiť sa k zariadeniu bezdrôtovo aj mimo prostredia bezdrôtovej siete LAN. Priame pripojenie
6W29-081