<Dostupnosť>

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach na zlepšenie dostupnosti, ako napríklad rýchlosť opakovaného zadávania rovnakého znaku po podržaní klávesu a zmena kontrastu displeja dotykového panela.
<Nastavenia opakovania tlač.>
  <Predvoľby> <Dostupnosť>
Môžete nastaviť časový interval pred začatím opakovania znakov po podržaní klávesu na displeji dotykového panela, ako aj interval medzi opakovaniami.
<Invertovať farby obrazovky>
  <Predvoľby> <Dostupnosť>
Invertovať môžete farby obrazovky na displeji dotykového panela. Ak je displej ťažko čitateľný aj po úprave jasu, vyskúšajte použiť toto nastavenie.
<Použiť funkciu Gestá>
  <Predvoľby> <Dostupnosť>
Môžete nastaviť, či chcete používať operácie rýchleho pohybu prsta.
6W29-0LC