Údržba

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Čistiť podávač>
<Štart>
Áno
Áno
Nie
Nie
<Vyčistiť prenosový valec>
<Štart>
Áno
Áno
Nie
Nie
<Čistiť bubon>
<Štart>
Áno
Áno
Nie
Nie
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>
Výber papiera, <Spustiť tlač>, <Začať čistenie>
Áno
Áno
Nie
Nie
<Skontrolovať metódu údržby>
<Vymeniť tonerovú kazetu>
Slúži na zobrazenie spôsobu výmeny tonerovej kazety
Áno
Áno
Nie
Nie
<Odstrániť zachytený papier (príklad)>
Slúži na zobrazenie spôsobu odstránenia zaseknutého papiera
Áno
Áno
Nie
Nie
<Inicializovať po výmene častí>
<Bubnová jednotka>
Áno, Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
6W29-0CW