Bežné

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia podávania papiera>
<Aut. výber zdroja papiera>
<Kopírovať>, <Tlačiareň>, <Prejsť k ul. súborom>, <Prijať>, <Iné>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<MÚ priečinok>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
Iné: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopírovať>: <Zvážiť typ papiera>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Tlačiareň>: <Použiť skupinu>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Prepnúť metódu podávania papiera>
<MÚ priečinok> a iné: <Priorita rýchlosti>, <Priorita tlač. str.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit pozastavenej úlohy>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
0 až 5 až 999 min.
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia výstupu papiera>
<Oddeľovač úloh medzi úlohami>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmeniť> (vyberte zdroj papiera)
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Oddeľovač úloh medzi kópiami>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<kópie> (1 až 10 až 9999)
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmeniť> (vyberte zdroj papiera)
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače>
<Priorita tlače>
<Kopírovať>: 1, 2, 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tlačiareň>: 1, 2, 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prejsť k ul. súborom>, <Prijať/Fax>, <Iné>: 1, 2, 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné nastavenia pre hlásenie o výstupe>
<2-str. tlač>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Automaticky zmazať zastavené úlohy>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
0 až 5 až 999 min.
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia skenovania>
<Metóda odstránenia zach. papiera v podávači>*1
<Od 1. strany>, <Od pozastav. originálu>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Priorita rýchl./kvality obrazu pre ČB sken.>
<Priorita rýchlosti>, <Priorita kvality>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Hodnota gama pre diaľkové skenovanie>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Auto online>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto offline>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Vytvoriť súbor>
<Úroveň kvality obrazu pre kompakt.>
<Úroveň obrazu v režime Text/Foto alebo Foto>: <Priorita veľkosti dát>, <Normálne>, <Priorita kvality>
<Úroveň obrazu v režime textu>: <Priorita veľkosti dát>, <Normálne>, <Priorita kvality>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia OCR (Vyhľad. text)>
<Inteligentné skenovanie>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Max. počet zn. pre názov súboru>: 1 až 24
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia Trace & Smooth>
<Vykresliť grafiku>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Úroveň rozpoznávania grafiky>: <Normálne>, <Stredné>, <Vysoká>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Úroveň obrazu na pozadí>: <Priorita veľkosti dát>, <Normálne>, <Priorita kvality>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia OOXML>
<Úroveň obrazu na pozadí>: <Priorita kvality>, <Štandard.>, <Priorita veľkosti dát>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Úroveň rozpoznáv. fareb. obrazu>: <Vysoká>, <Štandard.>, <Nerozpoznať>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Rozpoznanie šírky riadka fareb. obr.>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahrnúť obrázky pozadia v súbore Word>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Špecifikovať minimálnu verziu PDF>
<Nešpecifikovať>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Formátovať PDF na PDF/A>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia 256-bit AES pre kódované PDF>
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent>, <Acrobat 10.0 alebo ekvivalent>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť metódu overenia>
<Inf. použité pre overenie servera LDAP>
<Nastavenia zariadenia>, <Inf. o overení prihl. zariad.>, <Reg. inf. pre každého užív.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Informácie použité pre overenie servera SMTP>
<Nastavenia zariadenia>, <Reg. inf. pre každého užív.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Inf. použité na VYS. súboru/overenie prechádz.>
<Štandard.>, <Inf. o overení prihl. zariad.>, <Reg. inf. pre každého užív.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia len po pripojení doplnku Podávač.
6W29-0CY