Kopírovať

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Uložiť/Upraviť obľúbené nastavenia>
<M1> až <M9>:<Uložiť>, <Premenovať>, <Zmazať>, <Skontr. obsah>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Zobraziť potvrdenie pre obľúbené nastavenia>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmeniť implicitné nastavenia>
<Uložiť>, <Inicializovať>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Registrovať skratky k voľbám>
Prepojenie 1: Každý režim, <Konečná úprava>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Prepojenie 2: Každý režim, <2-str.>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Prepojenie 3: Každý režim, <Sýtosť>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Prepojenie 4: Každý režim, <Kopírovať kartu ID>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Prepojenie 5: Každý režim, <Obľúbené nastavenia>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Automatické triedenie>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Automatické rozpoznanie orientácie originálu>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Priorita rýchlosti pre kopírovanie z podávača>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Oddeľovač úloh medzi skupinami>
<Zap.>, <Vyp.>
<Zmeniť> (vyberte zdroj papiera)
Áno
Áno
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
6W29-0E0