Tlač

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nútené podrž.>
<Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Schváliť/Neschváliť>, <Uložiť>, <Detaily/Upraviť>, <Zmazať>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Doba uloženia úlohy>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 hod., 1, 2, 3 dni
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmazať úlohu po tlači>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť len kódované úlohy tlače>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Zahrnúť doménu ako podmienku rozp. užív.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť úlohy iného užív.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať zmazanie úloh iného užív.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Por. veľ. pís. pre už. meno>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia zobrazenia zoznamu úloh>
<Osobné>: <Zap.>, <Vyp.>
<Zdieľané>: <Zap.>, <Vyp.>
<Skupina>: <Zap.>, <Vyp.>
Keď sú najmenej dve osobné/zdieľané/skupinové nastavené na hodnotu <Zap.>:
<Osobné>, <Zdieľané>, <Skupina>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia výstrah pre podržané úlohy>
<Zobraziť výstrahu v okne Zoznam úloh>: <Zap.>, <Vyp.>
<Pri spustení tlače zobraziť výstrahu>: <Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Ak sú zahrnuté úlohy tlače so špecifikovaným počtom strán alebo väčším počtom>: <Zap.>, <Vyp.> (1 až 100 až 9 999)
<Ak sú zahrnuté úlohy 1-str. tlače>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia kódu PIN pre úlohy zabezpečenej tlače>
<Vyžadovať kód PIN na tlač/zobrazenie užívateľských úloh>: <Zap.>, <Vyp.>
<Vyžadovať kód PIN pre zmazanie úlohy>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Pri prihlásení aktivovať funkciu automatickej tlače>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Pri prihlásení automaticky tlačiť užívateľské úlohy>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
Nie
Settings/Registration Basic Information
*1
Ak je schválená licencia na šifrovanú zabezpečenú tlač.
6W29-0EH