Uložiť/Prejsť k súborom

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Bežné nastavenia>
<Nastavenia skenovania a uklad.>
<Uložiť/Upraviť obľúbené nastavenia>
<Uložiť>, <Premenovať>, <Zmazať>, <Skontr. obsah> (<M1> až <M9>)
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Zmeniť implicitné nastavenia>
<Uložiť>, <Inicializovať>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Nastavenia Prejsť k uloženým súborom>
<Uložiť/Upraviť obľúbené nastavenia>
<Uložiť>, <Premenovať>, <Zmazať>, <Skontr. obsah> (<M1> až <M9>)
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Zmeniť implicitné nastavenia>
<Uložiť>, <Inicializovať>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Obm. kód PIN schr. na 7 číslic/Obm. prístup>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia siete>
<Nastavenia sieťového miesta>
<Uložiť> (<Názov>, <Protokol>, <Miesto>), <Editovať> (<Názov>, <Protokol>, <Miesto>), <Detaily>, <Zmazať>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Protokol pre externú referenciu>
<SMB>: <Zap.>, <Vyp.>
<WebDAV>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdiť certifikát TLS na prístup k sieti>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Pridať položky na overenie>: <CN>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Metóda špecifikácie osobného priečinka>
<Domáci priečinok>, <Registr. pre každého užív.>, <Použiť prihl. server>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Domáci priečinok>:
<Nas.>, <Použiť inf. over. pre kaž. užív.>
<Nas.>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Hostiteľské meno>, <Cesta k priečinku>
Keď je vybratá položka <Použiť prihl. server>:
<Použiť inf. over. pre kaž. užív.>
<Nastavenia pamäťového média>
<Použiť funkciu Skenovať/Tlačiť>
<Použiť funkciu skenovania>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť funkciu tlače>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vybrať voľbu pri pripájaní pamäťového média>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
6W29-0EF