Sieť

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
<Hlásenie o výstupe>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Hlásenie o výstupe>
<Áno>, <No>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Potvrdiť zmeny nast. pripojenia k sieti>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Potvrdiť zmeny nast. pripojenia k sieti>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia IPv4>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IPv4>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia IP adresy>
<IP adresa>: <0.0.0.0>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska podsiete>: <0.0.0.0>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa brány>: <0.0.0.0>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto IP>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia voľby DHCP>
<Získať hostiteľské meno>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dynamická aktualizácia DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať adresu servera DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať meno domény>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať adresu servera WINS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať adresu servera SMTP>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať adresu servera POP>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Príkaz PING>
<Adresa IPv4>: <0.0.0.0>
Nie
Áno
Nie
Nie
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia IPv6>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IPv6>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia bezstavovej adresy>
<Použiť bezstavovú adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia manuálnej adresy>
<Použiť manuálnu adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Manuálna adresa> (Adresa IPv6 (max. 39 znakov))
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu>: 0 až 64 až 128
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Implicitná adr. smerovača> (max. 39 znakov)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Použiť DHCPv6>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Príkaz PING>
<Adresa IPv6> (max. 39 znakov)
Nie
Áno
Nie
Nie
<Hostiteľské meno>
Nie
Áno
Nie
Nie
<Iba získať prefix stavovej adresy>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia voľby DHCP>
<Získať adresu servera DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať meno domény>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia DNS>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia adresy servera DNS>
<IPv4>
<Primárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia host. mena/mena domény DNS>
<IPv4>
<Hostiteľské meno>: Canon****** („******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Meno domény>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Použiť rovn. h. meno/meno domén. ako IPv4>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Hostiteľské meno>: Canon****** („******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Meno domény>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
<IPv4>
<Dynamická aktualizácia DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dynamická aktualizácia DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť bezstavovú adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť manuálnu adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť stavovú adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia mDNS>
<Použiť IPv4 mDNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov mDNS> (max. 63 znakov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť IPv6 mDNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť rovnaký názov mDNS ako IPv4 mDNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov mDNS> (max. 63 znakov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia TCP/IP>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia názvu počítača/názvu pracovnej skupiny>
<Názov počítača> (max. 15 znakov): Canon****** („******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Názov prac. skupiny> (max. 15 znakov): PRACOVNÁ SKUPINA
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Komentár> (max. 48 znakov)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Použiť NetBIOS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia klienta SMB>
<Typ overenia>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vyžadovať podpis SMB na pripojenie>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vyžadovať pre pripojenie šifrovanie>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit>: 3 až 10 až 300 s
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Špecifikovať verziu klienta SMB>
<1.0>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia WINS>
<Rozlíšenie WINS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa servera WINS> (IP adresa)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače s LPD>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Stránka protokolu LPD>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit PR.>: 1 až 5 až 60 (min.)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače s RAW>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Obojsmerná komunikácia>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit PR.>: 1 až 5 až 60 (min.)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia SNTP>
<Použite SNTP>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval pre polling>: 10 až 1440 až 2880 min.
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa NTP servera> (IP adresa alebo názov hostiteľa)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Skontrolovať NTP server>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Nastavenia tlače FTP>
<Použiť tlač FTP>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Užívateľské meno>: guest
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo>: 7654321
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť UTF-8 na zobrazenie názvu tlačovej úlohy FTP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia WSD>
<Použiť tlač WSD>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť prezeranie WSD>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť skenovanie WSD>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť režim FTP PASV>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače s IPP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť pri použití TLS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť overovanie>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia Multicast Discovery>
<Odozva>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov rozs.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: 1 až 11 427 až 65 535
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 až 3 až 254
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 až 600 až 65535 s
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť HTTP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia TLS>
<Nastavenia, ktoré používajú TLS>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Kľúč a certifikát>
<Nastaviť ako implicit. kód>: <Áno>, <Nie>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Podrobnosti o certifikáte> (<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>)
Nie
Áno
Áno
Nie
<Zobraziť použ. miesto> (Slúži na zobrazenie účelu, na ktorý sa používa dvojica klávesov)
Nie
Áno
Áno
Nie
<Špecifikovať povolené verzie>
<Maximálna verzia>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimálna verzia>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia algoritmu>
<Algoritmus kódovania>
<AES-CBC (256 bitov)>: <Zap.>, <Vyp.>
<AES-GCM (256 bitov)>: <Zap.>, <Vyp.>
<3DES-CBC>: <Zap.>, <Vyp.>
<AES-CBC (128 bitov)>: <Zap.>, <Vyp.>
<AES-GCM (128 bitov)>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia Proxy>
<Použiť Proxy>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa servera> (IP adresa FQDN)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Číslo portu>: 1 až 80 až 65 535
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť Proxy v rovnakej doméne>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť overovanie>
<Použiť overenie Proxy>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Užívateľské meno> (max. 24 znakov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo> (max. 24 znakov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvr. inf. over. v režime správy overenia>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia IPSec>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IPSec>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prijať pakety bez opatrení>
<Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Opatrenie zap./vyp.>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť>
<Názov opatrenia> (max. 24 znakov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia selektora>
<Lokálna adresa> (<Všetky IP adresy>, <Adresa IPv4>, <Adresa IPv6>, <Manuálne nast. IPv4>, <Manuálne nast. IPv6>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuálne nast. IPv4> (<Jedna adresa>, <Rozsah adries>(<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Nastavenia podsiete>(<Adresa>, <Maska podsiete>))
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuálne nast. IPv6> (<Jedna adresa>(<Adresa>), <Rozsah adries> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Špecifikovať prefix> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>))
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (0 až 64 až 128)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vzdialená adresa>(<Všetky IP adresy>, <Všetky adr. IPv4>, <Všetky adr. IPv6>, <Manuálne nast. IPv4>, <Manuálne nast. IPv6>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuálne nast. IPv4>(<Jedna adresa>, <Rozsah adries>(<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Nastavenia podsiete>(<Adresa>, <Maska podsiete>))
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuálne nast. IPv6> (<Jedna adresa>(<Adresa>), <Rozsah adries> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Špecifikovať prefix> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>))
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (0 až 64 až 128)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Špecifikovať podľa čís. portu>, <Špecif. podľa názvu služby>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Špecifikovať podľa čís. portu>(<Miestny port>(<Všetky porty>, <Jeden port>), <Vzdialený port>(<Všetky porty>, <Jeden port>))
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Jeden port> (1 až 65 535)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Špecif. podľa názvu služby>
<Služba zap./vyp.>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia IKE>
<Režim IKE>: <Hlavné>, <Agresív.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Metóda overenia>: <Metóda predzd. kľúča> (<Zdieľaný kľúč>), <Metóda digit. podpisu> (<Kľúč a certifikát>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Kľúč a certifikát>:
<Nastaviť ako implicit. kód>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Kľúč a certifikát>:
<Podrobnosti o certifikáte>(<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Kľúč a certifikát>: <Zobraziť použ. miesto>(Slúži na zobrazenie účelu, na ktorý sa používa dvojica klávesov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus overenia/kódovania> (<Auto>, <Manuálne nastavenia>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus overenia/kódovania>: <Manuálne nastavenia>
<Overenie>
<SHA1>: <Zap.>, <Vyp.>
<SHA2>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Kódovanie>
<3DES-CBC>: <Zap.>, <Vyp.>
<AES-CBC>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Skupina DH>
<Skupina 14 (2048)>: <Zap.>, <Vyp.>
<ECDH-P256>: <Zap.>, <Vyp.>
<ECDH-P384>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia siete IPSec>
<Platnosť>
<Čas>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zap.>: (1 až 480 až 65 535min.)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Platnosť>
<Veľkosť>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zap.>: (0 až 1 až 65 535 MB)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus overenia/kódovania>: <Auto>, <Manuálne nastavenia>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritmus overenia/kódovania>: <Manuálne nastavenia> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavenia <ESP>:
<Overenie ESP>
<SHA1>: <Zap.>, <Vyp.>
<NULL>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Kódovanie ESP>
<3DES-CBC>: <Zap.>, <Vyp.>
<AES-CBC>: <Zap.>, <Vyp.>
<NULL>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavenia <ESP (AES-GCM)>: Žiadne
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavenia <AH (SHA1)>: Žiadne
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim pripojenia>:
Transport (iba zobrazenie)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť iba 256 bitov pre dĺžku kódu AES>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Editovať>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Zmazať>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Tlačiť zoznam>
<Áno>, <Nie>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Nastavenia TCP/IP>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 až 1 500 bytes (600-1500)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť sken. sieť. linky>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť TLS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia SNMP>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť SNMPv1>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť vyčl. komunitu>
<Vyčlenená komunita>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolenie prístupu k MIB>: <Čítanie/Zápis>, <Len čítanie>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť názov komunity 1>
<Názov komunity 1>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolenie prístupu k MIB>: <Čítanie/Zápis>, <Len čítanie>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov komunity>: verejný
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť názov komunity 2>
<Názov komunity 2>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolenie prístupu k MIB>: <Čítanie/Zápis>, <Len čítanie>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov komunity>: verejný2
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť SNMPv3>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. Administrator>
<Použiť Administrator>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo šifrovania>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť rovnaké heslo ako na overenie>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Užívateľské nastavenia>
<Zap./Vyp. užívateľa>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (<Užívateľské meno>, <Povolenie prístupu k MIB> (<Čítanie/Zápis>, <Len čítanie>), <Nastavenia zabezp.> (<Overenie áno/Kód. áno>, <Overenie áno/Kód. nie>, <Overenie nie/Kód. nie>), <Algoritmus overenia> (<MD5>, <SHA1>), <Overovacie heslo>, <Algoritmus kódovania> (<DES>, <AES>), <Heslo šifrovania>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Upraviť> (<Užívateľské meno>, <Povolenie prístupu k MIB> (<Čítanie/Zápis>, <Len čítanie>), <Nastavenia zabezp.> (<Overenie áno/Kód. áno>, <Overenie áno/Kód. nie>, <Overenie nie/Kód. nie>), <Algoritmus overenia> (<MD5>, <SHA1>), <Overovacie heslo>, <Algoritmus kódovania> (<DES>, <AES>), <Heslo šifrovania>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmazať>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Získať informácie o správe tlač. z host.>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Formátovať hostiteľské zdroje MIB na RFC2790>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Formátovať hostiteľské zdroje MIB na RFC2790>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia vyčleneného portu>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia vyčleneného portu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Metóda overenia vyčleneného portu>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Metóda overenia vyčleneného portu>
<Režim 1>, <Režim 2>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť funkciu radenia>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť funkciu radenia>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Doba čakania na pripojenie pri spustení>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Doba čakania na pripojenie pri spustení>
0 až 300 s
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia ovládača Ethernet>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia ovládača Ethernet>
<Autodetekcia>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim komunikácie> (Vyp.): <Polovičný duplex>, <Úplný duplex>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ siete Ethernet> (Vyp.): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuálna prenosová rýchlosť>: Iba zobrazenie
Nie
Áno
Áno
Nie
<Adresa MAC>: Iba zobrazenie
Nie
Áno
Áno
Nie
<Nastavenia IEEE 802.1X>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IEEE 802.1X>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prihlasovacie meno>
Prihlasovacie meno
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Overiť certifikát over. servera>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Overiť názov overov. servera>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov overov. servera>
Názov overov. servera
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť TLS>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Kľúč a certifikát>
Nastaviť ako implicit. kód
Nie
Áno
Áno
Nie
<Podrobnosti o certifikáte> (<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>)
Nie
Áno
Áno
Nie
<Zobraziť použ. miesto> (kláves a certifikát)
Nie
Áno
Áno
Nie
<Použiť TTLS>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<<Nastavenia TTLS (protokol TTLS)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť PEAP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Užívateľské meno>
Meno používateľa, ktorého chcete overiť použitím overovania IEEE 802.1X
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo>
Heslo používateľa, ktoré chcete overiť použitím overovania IEEE 802.1X
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť prihl. meno ako užív. meno>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia firewallu>: <Filter adries IPv4>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmiet.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 16 adries IPv4), <Editovať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Editovať>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (0 až 32)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 16 adries IPv4), <Detaily/Upraviť>, <Delete>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu> (<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
<Špecifikovať> (<Číslo portu>): <Pridať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Upraviť>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu> (<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (0 až 32)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vždy povoliť odosielanie/príjem pomocou ICMP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia firewallu>: <Filter adries IPv6>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 16 adries IPv6), <Editovať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť>
<Jedna adresa> (<Adresa>), <Adresa prefixu> (<Prefix IPv6>, <Dĺžka prefixu>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Editovať>
<Jedna adresa> (<Adresa>), <Adresa prefixu> (<Prefix IPv6>, <Dĺžka prefixu>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (0 až 128)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 16 adries IPv6), <Detaily/Upraviť>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť>
<Jedna adresa> (<Adresa>), <Adresa prefixu> (<Prefix IPv6>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu> (<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
<Špecifikovať> (<Číslo portu>): <Pridať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Upraviť>
<Jedna adresa> (<Adresa>), <Adresa prefixu> (<Prefix IPv6>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu> (<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (0 až 128)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vždy povoliť odosielanie/príjem pomocou ICMPv6>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia firewallu>: <Filter adries MAC>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 100 adries Mac), <Editovať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 100 adries Mac), <Editovať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia firewallu>: <Výpis blokovania IP adries>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Výpis blokovania IP adries>
<Čas>, <Typ>, <IP adresa>, <Číslo portu>, <Výsledok>, <Zobraziť IP adresu>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Použiť Mopria>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť Mopria>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť AirPrint>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť AirPrint>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť chyby pre AirPrint>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Zobraziť chyby pre AirPrint>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače Google Cloud>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia tlače Google Cloud>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia informácií o polohe zariadenia>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia informácií o polohe zariadenia>
<Zemepisná šírka>: Zadajte zemepisnú šírku.
Nie
Áno
Áno
Nie
<Zemepisná dĺžka>: Zadajte zemepisnú dĺžku.
Nie
Áno
Áno
Nie
<Vybrať rozhranie>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Vybrať rozhranie>
<Káblová sieť LAN>, <Bezdr. sieť LAN>, <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>
Nie
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Bezdr. sieť LAN>: <Nast. bezdr. siete LAN>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Režim tlačidla WPS>
<Režim kódu PIN WPS>
<Iné (nast. manuálne)>
<Vybrať prístup. bod>
Zo zoznamu vyberte prístupový bod a typ zabezpečenia
Nie
Áno
Nie
Nie
Overovanie WEP: <Zadať sieťový kľúč (WEP)> (<Kľúč WEP>: zadajte kód WEP)
Nie
Áno
Nie
Nie
Šifrovanie WPA/WPA2-PSK: <Zadať sieťový kľúč (PSK)> (<PSK>: zadajte prístupovú frázu WPA/WPA2-PSK)
Nie
Áno
Nie
Nie
<Zadať manuálne>
<SSID>: Zadajte identifikátor SSID
Nie
Áno
Nie
Nie
<Nastavenia zabezp.>: <Žiadne>, <WEP>, <WPA/WPA2- PSK>, <WPA/WPA2- EAP>
Nie
Áno
Nie
Nie
<Nastavenia zabezp.> (<WEP>)
<Over. IEEE 802.11> (<Otv. systém>, <Zdieľaný kľúč>), <Kľúč WEP 1>, <Kľúč WEP 2>, <Kľúč WEP 3>, <Kľúč WEP 4>
<Nastavenia zabezp.> (<WPA/WPA2- PSK>)
<Metóda kódovania> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Nie
Áno
Nie
Nie
<Bezdr. sieť LAN>: <Inf. bezdr. siete LAN>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Inf. bezdr. siete LAN>
<Zobr. vš.>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Detaily>
Nie
Áno
Áno
Nie
<Bezdr. sieť LAN>: <Režim šetrenia energie>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Režim šetrenia energie>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia priameho pripojenia>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť priame pripojenie>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ priameho pripojenia>
<Režim prístupového bodu>, <Wi-Fi Direct>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov zariadenia pre Wi-Fi Direct>
Názov zariadenia pre Wi-Fi Direct (max. 32 znakov): Názov zariadenia
Nie
Áno
Áno
Nie
Settings/Registration Basic Information
<Doba, po ktorej sa ukončí relácia priameho pripojenia>
0 = žiadne, 1 až 30 až 60 min.
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia režimu prístupového bodu>
<Použiť osobné SSID a sieťový kľúč>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť užív. SSID>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Zadajte identifikátor SSID
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Špecif. sieťový kľúč na použ.>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sieťový kľúč>: Zadajte sieťový kód
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vždy ponechať aktívne, ak je špec. SSID/sieťový kľúč>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia adresy IP na priame pripojenie>
192.168.22.1
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia osobného SSID a sieťového kľúča>
<Použiť užív. SSID>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Personal Setting Information
<SSID>: Zadajte osobný identifikátor SSID.
Áno
Áno
Nie
C
Personal Setting Information
<Použiť užív. sieťový kľúč>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Personal Setting Information
<Sieťový kľúč>: Zadajte osobný sieťový kód.
Áno
Áno
Nie
C
Personal Setting Information
<Automaticky aktivovať/deaktivovať priame pripoj. pri prihlásení/odhlásení>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Personal Setting Information
<Pre tl. úlohy použiť prihl. meno ako užívateľské meno>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia vedľajšej linky>
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia IP adresy>
<DHCP>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<IP adresa>: <0.0.0.0>
Nie
Áno
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska podsiete>: <0.0.0.0>
Nie
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Prioritná linka na komunikáciu s mobil. zariadeniami>
<Hlavné linka>, <Vedľajšia linka>
Nie
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať funkcie pre vedľajšiu linku>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
6W29-0CJ