Nastavenia papiera

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia papiera>
Zdroj papiera
<Nastaviť>:
<Bežný 1 (64-75 g/m2)>, <Bežný 2 (76-90 g/m2)>, <Farebné (64-80 g/m2)>, <Recyklovaný>, <Preddierovaný>
<Užívateľská veľkosť>
Áno
Áno
Áno*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia správy typu papiera>
<Detaily/Upraviť>
<Názov>, <Kategória>, <Základná hmotnosť>, <Ukončiť>, <Typ>, <Farba>, <Použiť ako papier šablóny>, <Režim vlhkého prostredia>, <Nastaviť separáciu papiera>
<Duplikovať>, <Zmazať>
Áno
Nie
Áno
C*3
Paper Type Management Settings
<Uložiť obľúbený papier (mnohoúč. priečinok)>
<P1> až <P30>:
<Uložiť/Edit.>, <Premenovať>, <Zmazať>
Áno
Áno
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Štandardné nastavenia mnohoúč. priečinka>
<Použiť predvoľbu> (<Uložiť>)
<Vždy špecifikovať> (<Štandardne>, <Obľúbený papier>)
Áno
Áno
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Registr. užívateľskú veľkosť>
<S1> až <S4>:
<Uložiť/Edit.>, <Premenovať>, <Zmazať>
Áno
Áno
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
*1: Položky <Užívateľ. veľkosť> a <Obálka> nie je možné nastaviť z Remote UI (Vzdialené PR).
*2: Položku <Užívateľ. veľkosť> nie je možné importovať použitím funkcie Importovať všetko.
*3: Položka <Použiť ako papier šablóny> je kategorizovaná ako položka typu „A“.
6W29-0CE