Nastavenia času/energie

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastaviť čas>
00:00 až 23:59, v minútových prírastkoch
Áno
Áno
Nie
Nie
<Nastavenia dátumu a času>
Nastavenie dátumu a času (12-miestne číslo)
Nie
Nie
Áno
Nie
Settings/Registration Basic Information
<Časová zóna>: UTC –12.00 až UTC +00.00 až UTC +14.00
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastav. letného času>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Poč. dátum> (<Mesiac>/<Deň>/<Čas> (0 až 23)),
<Kon. dátum> (<Mesiac>/<Deň>/<Čas> (0 až 23))
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Formát času>
<24 hod.>, <12 hod.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas automatického vynulovania>
0 min. = vypnuté, 10 až 50 sekúnd v prírastkoch po 10 sekundách, 1 až 2 až 9 minút v minútových prírastkoch
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Obmedziť čas automatického vynulovania>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkcia po autom. resete>
<Implicitná funkcia>, <Vybraná funkcia>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas automatického vypnutia>
0 hod. = vypnuté, 1 až 4 až 8 hodín v prírastkoch po jednej hodine
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Týždenný časovač automatického vypnutia>
<Nedeľa> až <Sobota>, 00.00 až 23.59 v minútových prírastkoch
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas prepnutia do nečinného stavu>
10 s, 1 min., 2 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 hod.
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Spotreba energie v nečinnom režime>
<Nízka>, <Vysoká>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Týždenný časovač automatického spánku>
<Nedeľa> až <Sobota>, 00.00 až 23.59 v minútových prírastkoch
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia času ukončenia režimu spánku>
00:00 až 23:59, v minútových prírastkoch
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
6W29-0CH