Volume Settings

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia hlasitosti faxu>
<Hlasitosť alarmu>
0 až 1 až 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Hlasit. monitora>
0 až 1 až 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Ostatné nast. hlasitosti>
<Tón pri vložení>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri nespráv. vložení>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón požiad. výmeny kaz.>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri zabudn. origináli>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri chybe>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón na konci úlohy>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón režimu spánku>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri prihlásení>: <Zap.>, <Vyp.>
<Koncový tón PR/VYS z pam.>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón chyby PR/VYS z pam.>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
6W29-0CR