Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení

Ak chcete špecifikovať bezpečnostné nastavenia podrobne alebo sa vám nedá nadviazať bezdrôtové pripojenie iným postupom, manuálne zadajte všetky požadované údaje na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Údaje ako SSID, sieťový kľúč, štandard zabezpečenia a metóda overovania/šifrovania si vopred overte a zapíšte. Kontrola SSID a sieťového kľúča
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Bezdr. sieť LAN>  <Nast. bezdr. siete LAN>  <Iné (nast. manuálne)>.
3
Stlačte tlačidlo <Zadať manuálne>.
4
Stlačte <SSID> a zadajte začiarknuté SSID.
5
Špecifikujte nastavenia zabezpečenia v časti <Nastavenia zabezp.>.
Používanie kľúča WEP
1
Stlačte tlačidlo <WEP>.
2
Vyberte spôsob overovania.
Ak chcete ako heslo používať kľúč WEP, stlačte položku <Zdieľaný kľúč>.
Ak stlačíte položku <Otv. systém> zariadenie uplatní overovanie podľa nastavenia v bezdrôtovom smerovači. Ak sa to stane, stroj automaticky zmení nastavenie na <Zdieľaný kľúč> a znova sa pokúsi o pripojenie.
3
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete upraviť.
Stlačte ľubovoľnú z položiek <Kľúč WEP 1> až <Kľúč WEP 4>.
4
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste začiarkli.
5
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete používať.
6
Stlačte tlačidlo <OK>.
Používanie WPA-PSK alebo WPA2-PSK
1
Stlačte tlačidlo <WPA/WPA2- PSK>.
2
Vyberte metódu šifrovania.
Ak chcete nastaviť zariadenie na automatický výber AES-CCMP alebo TKIP podľa nastavenia bezdrôtového smerovača, stlačte položku <Auto>.
3
Stlačte <PSK> a zadajte sieťový kľúč, ktorý ste začiarkli.
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
Používanie WPA-EAP alebo WPA2-EAP
1
Stlačte tlačidlo <WPA/WPA2- EAP>.
2
Stlačte tlačidlo <OK>.
6
Stlačte tlačidlo <OK>.
 Keď sa bezdrôtový smerovač LAN rozpozná a konfigurácia sa dokončí, zobrazí sa obrazovka <Pripojené.>.
6W29-00H