Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN

Prostredníctvom bezdrôtového smerovača LAN (prístupového bodu) pripojte zariadenie k počítaču alebo mobilnému zariadeniu. Ak je bezdrôtový smerovač vybavený funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené nastavenie Wi-Fi), nakonfigurovanie siete je automatické a jednoduché. Ak bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS alebo ak chcete podrobne nastaviť overovanie a šifrovanie, musíte pripojenie nastaviť manuálne. V počítači alebo mobilnom zariadení nakonfigurujte pripojenie vopred.

Nastavenie pripojenia pomocou WPS

Ak váš bezdrôtový smerovač LAN podporuje WPS, sú k dispozícii dva režimy nastavenia: režim stlačenia tlačidla a režim kódu PIN.

Manuálne nastavenie pripojenia

K dispozícii sú dva spôsoby manuálneho nastavenia: manuálne nakonfigurovať nastavenie pomocou zvoleného bezdrôtového smerovača LAN alebo manuálne zadať všetky údaje potrebné na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Bez ohľadu na spôsob sa presvedčte, či máte všetky údaje potrebné na nastavenie vrátane SSID a sieťového kľúča.
Pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN používate na vlastné riziko, preto buďte opatrní. Ak je stroj pripojení k nezabezpečenej sieti, vaše osobné údaje môžu uniknúť k tretej strane, keďže rádiové vlny používané pri bezdrôtovej komunikácii sa dostanú do určitej vzdialenosti kamkoľvek, aj za steny.
Spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete LAN podporované strojom sú uvedené nižšie. Kompatibilitu zabezpečenia bezdrôtového smerovača si môžete overiť v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo u ich výrobcu.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
Štandardy WPA-EAP a WPA2-EAP však nie je možné používať, ak je pod položkou <Vybrať rozhranie>.
vybratá možnosť <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>.
V závislosti od sieťového zariadenia sa obsluha bezdrôtového smerovača LAN líši. Ak potrebujete pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Keď je pod položkou <Zakázať použitie slabého kódov.> nastavená možnosť <Zap.> (<Zakázať použitie slabého kódov.>), zariadenie nie je možné pripojiť k bezdrôtovému smerovaču LAN bez nastavení zabezpečenia alebo bez zadania protokolu WEP alebo algoritmu TKIP.
Zariadenie sa nedodáva s bezdrôtovým smerovačom. Zabezpečte smerovač vopred.
Bezdrôtový smerovač musí vyhovovať štandardu IEEE 802.11b/g/n a musí byť schopný komunikovať vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich výrobcu.

Skontrolujte nastavenia a údaje bezdrôtovej siete LAN

Skontrolujte údaje, ktoré ste nastavili.
  <Predvoľby>  <Sieť>  <Bezdr. sieť LAN>  <Inf. bezdr. siete LAN>
TIPY
Priame pripojenie
Priame bezdrôtové pripojenie medzi mobilným zariadením a zariadením môžete vytvoriť bez použitia smerovača bezdrôtovej siete LAN. Priame pripojenie
Zníženie spotreby energie
Ak pod položkou <Režim šetrenia energie> nastavíte možnosť <Zap.>, môžete v zariadení pravidelne nastavovať režim úspory energie podľa signálu vysielaného z bezdrôtového smerovača LAN. <Bezdr. sieť LAN> <Režim šetrenia energie>
6W29-00A