Miesta ukladania a formáty súborov pre jednotlivé režimy

<Voľby> na obrazovke nastavení tlače sa dajú použiť na sprístupnenie širokej palety možností tlače podľa vašich potrieb.
<Voľby>, ktoré máte k dispozícii, sa líšia v závislosti od miesta ukladania a formátu súboru.
V rámci jednotlivých miest ukladania a formátov súborov sa podporujú nasledujúce <Voľby>.
: Dostupné
–: Nedostupné
Voľby
Úložisko
Sieť alebo pamäťové médium
TIFF alebo JPEG
PDF
XPS
<Rozlíšenie>
<Poltóny>
<Zväčšiť/Zmenšiť>
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Orientácia obrazu>
<Poloha tlače>
<Podľa form. papiera>
<Tlačiť komentáre>
<Heslo na otvor. dok.>
<Preskočiť prázdne str.>
6W29-07Y