Používanie ukladacieho priestoru

Dokumenty naskenované na vašom zariadení je možné uložiť do úložísk Rozšírený priestor iných multifunkčných tlačiarní Canon, prípadne je možné tlačiť a mazať súbory uložené v úložiskách Rozšírený priestor z vášho zariadenia. Externý ukladací priestor získate aj pripojením pamäťového média k zariadeniu. Vyhľadajte a použite ukladací priestor, ktorý je ideálny z hľadiska vašich potrieb.

Práca s inými zariadeniami

Zo svojho zariadenia môžete získať prístup do zdieľaného úložiska „Rozšírený priestor“ iných multifunkčných tlačiarní Canon* na vzdialenú prácu so súbormi, napríklad na ukladanie a mazanie. Z vášho zariadenia môžete tiež pristupovať do servera so systémom Windows na prácu so súbormi, napríklad na tlač.
* K dispozícii iba pre zariadenia série imageRUNNER ADVANCE pripojené k sieti
 

Práca s údajmi v pamäťových médiách

Použitie pamäťových médií umožňuje bezproblémovú výmenu údajov medzi počítačmi aj v prípade, že zariadenie nie je pripojené k sieti. V rámci používania pamäťových médií môžete tiež zo zariadenia premenovávať údaje a mazať nepotrebné údaje v médiách, ako aj skenovať uložené údaje a tlačiť údaje.
 
6W29-07E