Práca s inými zariadeniami

Dokumenty naskenované na vašom zariadení je možné uložiť do úložísk Rozšírený priestor iných multifunkčných tlačiarní Canon*, prípadne je možné tlačiť a mazať súbory uložené v úložiskách Rozšírený priestor z vášho zariadenia. Z vášho zariadenia môžete tiež pristupovať do servera so systémom Windows na prácu so súbormi, napríklad na tlač.
* K dispozícii iba pre zariadenia série imageRUNNER ADVANCE pripojené k sieti
Na zaistenie prístupu k iným zariadeniam je potrebné vopred špecifikovať niektoré nastavenia. Pripojenie k iným zariadeniam
S cieľom zabrániť vykonávaniu neoprávnených operácií sa na prístup do úložiska Rozšírený priestor s otvoreným prístupom zo siete vyžaduje overenie používateľa. Overenie používateľa vyžaduje aj zariadenie, do ktorého sa vykonáva prístup. Keď sa počas pristupovania do úložiska Rozšírený priestor iného zariadenia zobrazí obrazovka prihlasovania, zadajte meno používateľa a heslo na prihlásenie do daného zariadenia. Po dokončení práce sa nezabudnite odhlásiť stlačením tlačidla .
6W29-07F