Tehnični podatki sistema

V tem poglavju so predstavljeni tehnični podatki izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

Specifikacije funkcij

Okolje za uporabo naprave

6W2A-0KA