Dodatek

To poglavje vsebuje tehnične podatke o napravi, opise možnosti, navodila za uporabo priročnika User's Guide (Navodila za uporabo), izjave o zavrnitvi odgovornosti, podatke o avtorskih pravicah in druge pomembne informacije za stranke. Po potrebi preberite to poglavje.

Specifikacije naprave

Preverite lahko tehnične podatke naprave, podajalnik, omrežno okolje, kopirate, optično berete ipd.

Spreminjanje storitve za prijavo

Če želite spremeniti storitev za prijavo za preverjanje pristnosti uporabnikov, preberite to poglavje.

Uporaba dodatne opreme

V tem poglavju so informacije o izbirni opremi in sistemskih možnostih za učinkovitejšo uporabo naprave.

Iskanje priročnikov, povezanih z napravo

V naslednjih poglavjih so navodila, kako uporabljati različne priročnike in navodila za uporabo (ta priročnik), ki vam bodo pomagali razumeti funkcije in postopke uporabe naprave.

Drugo

To poglavje opisuje osnovne funkcije v operacijskem sistemu ter izjave o omejitvi odgovornosti, avtorskih pravicah in druge informacije.
6W2A-0JE