Večnamenski pladenj

Večnamenski pladenj uporabite, ko tiskate na vrsto papirja, ki ni naložen v kaseto za papir, kot so na primer nalepke ali prosojni papir.

Podaljšek pladnja

Pri vlaganju večjega papirja izvlecite podaljšek pladnja.

Pomožni podstavek

Pri nalaganju velikega papirja izvlecite pomožni podstavek.

Drsni vodili

Drsni vodili prilagodite tako, da se bosta natančno ujemali s širino naloženega papirja, tako da jih bo naprava povlekla naravnost.

Pladenj za papir

Pri vlaganju papirja odprite podstavek.
6W2A-01H