Osnovni način nalaganja papirja

V tem razdelku je opisan splošni način nalaganja papirja, na primer navadnega ali recikliranega papirja. V kaseto za papir naložite pogosto uporabljene vrste ali velikosti papirja. Če želite začasno uporabljati papir, ki ni vložen v kaseto za papir, ga naložite v večnamenski pladenj.
Če je nameščena dodatna Cassette Feeding Module-AK, uporabite postopek za nalaganje papirja v kaseto za papir.
Če zavoj s papirjem vsebuje napotke glede pravilne strani za izpisovanje, upoštevajte napotke pri vlaganju papirja.
Pri podajanju papirja lahko pride do prekrivanja ali zagozdenega papirja, odvisno od površine reza papirja. Učinek reza papirja lahko zmanjšate tako, da spremenite usmerjenost papirja in papir znova naložite.
Če papirja zmanjka in se izpisovanje ustavi, vložite nov snop papirja. Izpisovanje se nadaljuje, ko vložite nov snop papirja.

Vlaganje papirja v kaseto za papir

1
Držite ročaj kasete za papir in vlecite, dokler se ne ustavi.
Kaseta za papir 1
Kaseta za papir 2
2
Pritisnite navzdol na kovinsko ploščo, tako da jo blokirate.
Kaseta za papir 1
Kaseta za papir 2
3
Prilagodite položaj vodil za papir.
Vstavite papir v kaseto 1
1
Stisnite zgornji del desnega vodila in ga potisnite, da ga poravnate z indikatorjem velikosti za papir, ki ga boste vstavili.
2
Stisnite zgornji del sprednjega vodila in ga potisnite, da ga poravnate z indikatorjem velikosti za papir, ki ga boste vstavili.
Vstavite papir v kaseto 2
1
Odstranite desno vodilo in ga vstavite v reži z znakom, ki označuje želeno velikost papirja.
2
Privzdignite zaporno ročico () na prednjem vodilu in jo potisnite nazaj ali naprej, tako da jo poravnate z žlebom, označenim z ustrezno velikostjo papirja.
3
Potisnite zaporno ročico navzdol, tako da sprednje vodilo zaklenete v ležišču.
Indikatorji velikosti papirja
Okrajšave na indikatorjih v kaseti za papir pomenijo naslednje velikosti papirja:
LGL: Legal
LTR: Letter
STMT: Statement
4
Pripravite papir.
Snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Temeljito preverjajte vse štiri strani snopa papirja.
Poskrbite, da bo med njimi dovolj zraka.
5
Vložite papir.
Nastavitev velikosti papirja kasete za papir se mora ujemati z velikostjo papirja, naloženega v kaseto za papir.
Vstavite snop papirja s stranjo za tiskanje navzgor ob desno vodilo kasete.
Kaseta za papir 1
 
Kaseta za papir 2
Papir ne sme presegati oznake za mejo nalaganja
Sveženj papirja ne sme presegati mejne oznake (). Če vložite preveč papirja, lahko to povzroči zastoje papirja.
Če uporabljate papir z logotipom, bodite pozorni na usmerjenost med vstavljanjem v vir papirja. Vlaganje predhodno natisnjenega papirja
Preden vstavite kuverte, bodite pozorni na usmerjenost in predpriprave. Nalaganje kuvert
Če želite več informacij o papirju, ki ga lahko naložite, glejte Razpoložljiv papir.
6
Kaseto za papir previdno potisnite v napravo.
Če vstavite kaseto za papir in je možnost <Potrdite pri nalaganju papirja v kaseto za papir> nastavljena na <Vklj.>, se prikaže zaslon za potrditev.
»
Nadaljujte v poglavju Določanje velikosti in vrste papirja v kaseti za papir
Pri spreminjanju velikosti ali vrste papirja
Če v napravo naložite drugo velikost ali tip papirja, spremenite tudi nastavitve. Če nastavitev ne spremenite, naprava ne bo tiskala pravilno.

Vlaganje papirja v večnamenski podstavek

1
Odprite večnamenski podstavek.
Pri vstavljanju papirja velikega formata izvlecite pomožni podstavek () in izvlecite podaljšek podstavka ().
2
Drsni vodili () prilagodite na velikost papirja.
3
Pripravite papir.
Snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Temeljito preverjajte vse štiri strani snopa papirja.
Poskrbite, da bo med njimi dovolj zraka.
Če uporabljate prosojnice, popolnoma ločite vsak list.
4
Potiskajte papir v večnamenski podstavek, dokler se ne ustavi.
Papir vstavite s stranjo za tiskanje navzdol.
Zaslon za določanje velikosti in vrste papirja se prikaže takrat, ko je papir v celoti naložen.
Papir ne sme presegati oznake za mejo nalaganja
Sveženj papirja ne sme presegati mejne oznake za vlaganje. Če vložite preveč papirja, lahko to povzroči zastoje papirja.
Če uporabljate kuverte ali papir z logotipom, bodite pozorni na usmerjenost med vstavljanjem v vir papirja.
Nalaganje kuvert
Vlaganje predhodno natisnjenega papirja
Število listov, ki jih je mogoče hkrati vložiti, je odvisno od vrste papirja. Za podrobnosti glejte Glavna enota.
»
Nadaljujte v poglavju Določanje velikosti in vrste papirja na večnamenskem pladnju
NASVETI
Tiskanje na hrbtno stran tiskanega papirja (2. stran 2-stranske strani)
Izpisujete lahko na hrbtno stran že natisnjenega papirja. Poravnajte morebitne zavihke na natisnjenem papirju in ga vstavite v večnamenski pladenj tako, da bo stran za tiskanje obrnjena navzdol (že natisnjena stran pa je obrnjena navzgor). Na zaslonu za izbor vrste papirja pritisnite <2. stran 2-stranskega lista>.
Uporabite le papir, na katerega ste že izpisovali s to napravo.
Vlaganje prosojnic
Če je podanih več listov skupaj ali pa se papir zagozdi, vsak list vložite posebej.
Če prosojnice pustite naložene v večnamenskem pladnju, se lahko zlepijo skupaj. To lahko privede do tega, da je podanih več listov skupaj, ali do zastoja papirja. Ko je tiskanje končano, shranite preostale prosojnice v originalno embalažo ter jih shranite stran od krajev z visokimi temperaturami in vlažnostjo.
6W2A-01W