Izklop naprave

V tem poglavju je opisano, kako izklopite napravo.
Pred izklopom preverite stanje delovanja naprave.
Ne izklapljajte naprave, medtem ko uporabljate funkcijo faksa/I-faksa. Ko je naprava izklopljena, dokumentov za I-faksiranje ali faksiranje ni mogoče pošiljati ali sprejemati.
Naprave ne izklopite, če je na zaslonu na dotik prikazano sporočilo <Varn. kopiranje shranjenih podatkov z dalj. UI...>. To lahko povzroči, da naprava ne bo varnostno kopirala shranjenih podatkov.
Če napravo izključite med potekom optičnega branja ali tiskanja, lahko to povzroči zastoj papirja.
Napravo lahko izklopite v vmesniku Oddaljeni UI. Izklop/vnovični zagon naprave
1
Odprite pokrov stikala napajanja in potisnite stikalo napajanja proti »«.
2
Zaprite pokrov napajalnega stikala.
Izklop lahko traja nekaj časa. Ne odstranjujte napajalnega vtiča, dokler se zaslon in lučke ne ugasnejo.
Če želite znova zagnati napravo, po izklopu sistema počakajte najmanj 10 sekund in nato znova vklopite napravo. Če je omogočena možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>, počakajte vsaj 20 sekund, preden znova zaženete napravo. <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>
6W2A-01R