Spreminjanje prikazanega jezika

Spremenite lahko jezik in razporeditev tipkovnice, prikazana na zaslonu na dotik. Če pogosto spreminjate jezike, je praktično uporabljati gumb <Preklop Jezik/Tipkovnica>. Uporabite spodnji postopek za prikaz tega gumba na zaslonu na dotik.

Spreminjanje prikazanega jezika in razporeditve tipkovnice

1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve prikaza>  <Preklop Jezik/Tipkovnica>.
3
Na seznamu izberite jezik in pritisnite <OK>.
Za nekatere jezike je mogoče spremeniti razporeditev tipkovnice. Ko izberete jezik, pritisnite <Nastavitev>, izberite vrsto razporeditve in pritisnite <OK>.

Prikaz gumba <Preklop Jezik/Tipkovnica> na zaslonu na dotik

1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve prikaza>  <Prikaz gumba Preklop jezik/tipkovnica>.
3
Pritisnite <Da>  <OK>.
Če nastavite na <Da>, se na dnu zaslona na dotik prikaže . Trenutno prikazan jezik lahko spremenite tako, da pritisnete gumb <Preklop Jezik/Tipkovnica>, na seznamu izberete želeni jezik in nato pritisnete <OK>.
Prikazani jezik lahko spremenite za vsakega uporabnika za prijavo. Prilagajanje prikaza na zaslonu in pogojev delovanja
6W2A-02X