Preklic kopiranja

Med optičnim branjem izvirnikov lahko prekličete kopiranje ali prekličete čakajoče postopke kopiranja.

Preklic kopiranja med optičnim branjem

Med optičnim branjem izvirnikov se prikaže naslednji zaslon. Če želite preklicati kopiranje, pritisnite <Preklic>.
Če pritisnete na nadzorni plošči, ko je prikazan zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja, se postopek kopiranja začasno ustavi ter se prikažeta sporočilo <<Stop>Izberite opravilo kopiranja, ki ga želite preklicati.> in seznam postopkov kopiranja. Na seznamu lahko izberete postopek kopiranja in postopek prekličete s pritiskom <Preklic>.
Če se prijavite z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti in odjavite po tem, ko ste na nadzorni plošči pritisnili , da sta se prikazala sporočilo <<Stop>Izberite opravilo kopiranja, ki ga želite preklicati.> in seznam postopkov kopiranja, bo zadnji postopek, ki ga je odjavljen uporabnik izvedel, preklican, drugi postopki pa se bodo nadaljevali.

Preklic čakajočih postopkov kopiranja

1
Pritisnite <Nadzor stanja>.
2
Pritisnite <Kopiranje/Izpisovanje>  <Stanje opravila>.
3
Na spustnem seznamu izberite <Kopiranje> in prikažite čakajoče postopke kopiranja.
4
Izberite postopek kopiranja za preklic in pritisnite <Preklic>.
Če pritisnete <Podrob.>, se bodo prikazali podrobni podatki, kot sta število kopij in ID oddelka.
5
Pritisnite <Da>.
Kopiranje se ustavi.
6
Pritisnite <Zapri>.
Če pritisnete  na nadzorni plošči, ko so postopki kopiranja na čakanju, se vsi postopki kopiranja začasno ustavijo, nato pa se prikažeta sporočilo <<Stop>Izberite opravilo kopiranja, ki ga želite preklicati.> in seznam postopkov kopiranja. Na seznamu lahko izberete postopek kopiranja in postopek prekličete s pritiskom <Preklic>. Če želite nadaljevati kopiranje, pritisnite <Nadalj. kopir.>.
6W2A-03J