Osnovni postopki kopiranja

V tem razdelku so opisani osnovni postopki za kopiranje.
1
Položite dokument. Polaganje izvirnikov
OPOMBA:
Če je možnost <Avto sortiranje> nastavljena na <Da>, se način Zbiranje samodejno nastavi, ko v podajalnik naložite izvirnike. <Avto sortiranje>
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
S številskimi tipkami na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja vnesite število kopij. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Po potrebi izberite nastavitve kopiranja.
Povečanje ali pomanjšanje kopij
Izbiranje papirja za kopiranje
2-stransko kopiranje
Prilagoditev kakovosti slike kopij
Pred kopiranjem potrdite nastavitve
5
Pritisnite .
Kopiranje se začne.
Če želite preklicati kopiranje, pritisnite <Preklic> ali . Preklic kopiranja
Če med kopiranjem pritisnete  ali , lahko prilagodite gostoto.
Če se prikaže sporočilo <Pritisnite [Start] za skeniranje naslednjega originala.>
NASVETI
Rezervacija kopiranja
Optično branje je mogoče izvesti vnaprej, četudi se naprava pripravlja na tiskanje. Ta funkcija se imenuje »Rezervirano kopiranje«. Če želite na primer izvesti rezervirano kopiranje, ko je prikazan zaslon za tiskanje ali čakanje, pritisnite <Zapri>, na običajen način določite nastavitve kopiranja in pritisnite .
Za rezervacijo lahko izberete do 50 postopkov, vključno s trenutnim postopkom. Postopki izdelave prioritetnih kopij niso vključeni v to število.
6W2A-03H