Skupno kopiranje ločeno optično prebranih izvirnikov (Priprava postopka)

 
Če imate preveč izvirnikov, ki jih ne morete naenkrat naložiti v podajalnik, lahko izvirnike ločeno optično preberete in jih kopirate kot sklop dokumentov. Izvirnike, ki so bili optično prebrani s podajalnikom in kopirnim steklom, lahko kopirate naenkrat.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Pritisnite <Priprava opravila>  <Zapri>.
5
Pritisnite , da optično preberete izvirnike.
Ko je optično branje končano, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da optično preberete naslednji izvirnik.
6
Za optično branje izvirnika položite naslednji izvirnik in pritisnite .
Ponavljajte ta korak, dokler niso optično prebrani vsi izvirniki.
Če želite spremeniti nastavitve optičnega branja, pritisnite <Sprem. nastav.>.
V možnosti <Sprem. nastav.> lahko uporabite naslednje funkcije: želene nastavitve optičnega branja morate nastaviti vnaprej, saj v načinu Priprava postopka ne morete spreminjati drugih funkcij.
<Razm. kopir.>
<2-stranski original>
<Gostota>
<Tip originala>
Če izberete način <N na 1> skupaj z načinom Priprava postopka, ne morete spremeniti <Razm. kopir.> in <Gostota> v možnosti <Sprememba nastavitev>.
7
Pritisnite <Začni kopir.>.
Kopiranje se začne.
6W2A-040