Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja

Če pritisnete <Kopiranje> (Zaslon <Domov>), se prikaže zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja.

Stanje trenutne nastavitve in gumbi za nastavitve

Prikazuje stanje nastavitve, kot so razmerje kopiranja, velikost papirja in število kopij. Za pravilno kopiranje potrdite nastavitve. Za spreminjanje nastavitev pritisnite gumb pod zaslonom. Osnovni postopki kopiranja
Če pritisnete <1:1>, lahko izdelate kopije v velikosti izvirnega dokumenta.
Odvisno od števila kopij in nastavitev se prikaže <Vzorčna kopija>, da lahko s tiskanjem vzorca kopije preverite rezultat kopiranja. Preverjanje rezultatov kopiranja

<Prev. nastavitev>

Lahko preverite nastavitve na seznamu. Prav tako lahko spreminjate nastavitve. Osnovni postopki kopiranja

Pritisnite to ikono, da trenutne nastavitve registrirate v <Nastavitve Priljubljeno> za  ali spremenite gumbe, prikazane v . Prav tako lahko trenutne nastavitve registrirate v osebne ali skupne gumbe na začetnem zaslonu.
Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Registracija osebnih gumbov/skupnih gumbov

Gumbi za nastavitev funkcij

Prikazuje najpogosteje uporabljene gumbe v razdelku <Opcije>. Stanje nastavitev je prikazano na gumbih. Lahko tudi pritisnete , da spremenite, kateri gumbi so prikazani.
Če gumb za funkcijo, ki jo želite uporabiti, ni prikazan, pritisnite <Opcije> in izberite želeni gumb. Osnovni postopki kopiranja

<Opcije>

Prikazuje vse gumbe za nastavitev funkcij. Zaradi priročnosti lahko v razdelku prikažete pogosto uporabljene gumbe za nastavitev funkcij.

<Prekinit.>

Lahko prekinete čakajoče postopke kopiranja in takoj naredite kopijo. Takojšnje kopiranje s prekinitvijo drugih postopkov
Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati v kombinaciji druge z drugo. Gumbi, ki jih ni mogoče izbrati, so prikazani svetlo sivo.
Število preostalih strani je prikazano, če je z upravljanjem ID-jev oddelkov nastavljena omejitev strani. Če želite informacije o nastavitvi upravljanja ID-jev oddelkov in omejitve strani, glejte Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov.
6W2A-03F