Izbiranje vrste izvirnika za kopiranje

 
Optimalno kakovost slike pri kopiranju lahko izberete glede na vrsto izvirnika, na primer za izvirnike, ki vsebujejo samo znake, ali revije s fotografijami.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Pritisnite <Tip originala>.
5
Izberite tip originala.
Če želite nastaviti prednostno raven za obdelavo besedila/fotografij, pritisnite <Nast. nivoja> izberite <Prioriteta teksta> ali <Prioriteta fotografije>.
6
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
7
Pritisnite .
Kopiranje se začne.
6W2A-03L