Pošiljanje ob določenem času

 
Izvirnike lahko optično preberete vnaprej in optično prebrane dokumente pošljete ob določenem času.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Po potrebi določite nastavitve skeniranja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
5
Pritisnite <Opcije> <Zakasnj. odd.>.
6
Vnesite čas za pošiljanje in pritisnite <OK>.
Vnesite čas z vsemi štirimi števkami. Na primer: za 5 minut čez 7 vnesite »0705«, za 18 minut čez 23 pa »2318«.
7
Pritisnite <Zapri>.
8
Pritisnite .
Izvirniki se optično preberejo in pošljejo ob določenem času.
Na zaslonu <Nadzor stanja> lahko preverite, ali je bilo pošiljanje dokončano. Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
6W2A-059