Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov

Stanja in komunikacijske dnevnike za poslane in prejete dokumente si lahko ogledate.
Če uporabljate osebno preverjanje pristnosti, lahko uporabnikom omejite izvajanje funkcij za opravila drugih uporabnikov na zaslonu <Nadzor stanja>. <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>

Preverjanje stanj poslanih dokumentov

1
Pritisnite <Nadzor stanja>.
2
Pritisnite <Oddaja> <Stanje opravila>.
Če želite prikazati samo dokumente za faksiranje, izberite <Faks> na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona.
3
Oglejte si stanja.
Z izbiro dokumenta in pritiskom možnosti <Podrob.> si lahko ogledate podrobne informacije, na primer prejemnike in število strani.
Z izbiro dokumenta in pritiskom možnosti <Preklic> lahko prekličete pošiljanje. Več postopkov hkrati ne morete izbrati in jih preklicati. Izberite in prekličite po en postopek naenkrat.
S pritiskom možnosti <Podrb.>  <Ponovna oddaja> lahko znova pošljete dokumente, ki niso bili uspešno poslani. Če želite navesti še enega prejemnika, pritisnite <Sprememba prejemnika>. Za dokumente, za katere je bilo več prejemnikov navedenih z istim načinom pošiljanja, pritisnite <Sezn. zaporedne ODD>, izberite prejemnika in pritisnite <Ponovna oddaja> ali <Sprememba prejemnika>.
Če je možnost <Brisanje nepopolne ODD> nastavljena na <Ne> (<Brisanje nepopolne ODD>), lahko dokumente ponovno pošljete. Dokumentov, poslanih z neposrednim pošiljanjem, ročnim pošiljanjem ali faksiranjem iz računalnika, ne morete poslati znova.
Prejemnike dokumentov, ki so bili nastavljeni za pošiljanje ob določenem času, in dokumentov, ki niso bili uspešno poslani, lahko spremenite. Spreminjanje prejemnikov dokumentov, ki se pošiljajo več prejemnikom, ali pri vnašanju novih prejemnikov je omejeno (Omejitev razpoložljivih prejemnikov).
Prejemnika je mogoče spremeniti za opravilo, ki je bilo preklicano zaradi napak pri prenosu, ali za opravilo, ki čaka na pošiljanje v načinu zakasnjenega oddajanja.
Več prejemnikov ne morete spremeniti hkrati. Prav tako ne morete v enem koraku spremeniti prejemnikov v skupini.

Preverjanje stanj prejetih dokumentov

1
Pritisnite <Nadzor stanja>.
2
Pritisnite <Sprejem>  <Stanje opravila>.
Če želite prikazati samo dokumente za faksiranje, izberite <Faks> na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona.
3
Oglejte si stanja.
Z izbiro dokumenta in pritiskom možnosti <Podrob.> si lahko ogledate podrobne informacije, na primer imena pošiljatelja in število strani.
Z izbiro dokumenta in pritiskom možnosti <Preklic> lahko prekličete prejemanje. Več postopkov hkrati ne morete izbrati in jih preklicati. Izberite in prekličite po en postopek naenkrat.
Če pritisnete možnost <Prev. SPR I-Faksa>, se začne prejemanje, če je i-faks prejel strežnik POP. Možnost <Prev. SPR I-Faksa> lahko prikažete tako, da na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona izberete <Posredovanje>.
OPOMBA
Če želite uporabljati možnost <Prev. SPR I-Faksa>, nastavite <POP> na <Da> v razdelku <Nastavitve komuniciranja>, da lahko naprava prejema fakse prek protokola POP. Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
I-fakse lahko samodejno prejemate v teh primerih: Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Možnost <POP Interval> v razdelku <Nastavitve komuniciranja> je nastavljena na vrednost, ki ni »0«.
I-faksi se prejemajo prek protokola SMTP in ne prek strežnika.

Preverjanje, ali so bili dokumenti uspešno poslani ali prejeti

1
Pritisnite <Nadzor stanja>.
2
Pritisnite <Oddaja> ali <Sprejem>  <Dnevnik opravil>.
Če želite prikazati samo dokumente za faksiranje, izberite <Faks> na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona.
3
Preverite, ali so bili dokumenti uspešno poslani ali prejeti.
Če je bil dokument uspešno poslan ali prejet, se v stolpcu <Rezultat> prikaže sporočilo <OK>. <NEG> se prikaže, če pošiljanje ali prejemanje dokumenta ni uspelo, ker je bilo opravilo preklicano ali pa je prišlo do napake.
Z izbiro dokumenta in pritiskom možnosti <Podrob.> si lahko ogledate podrobne informacije o dokumentu. Trimestna številka v stolpcu <Šifra napake> v informacijah je koda napake. Glede na kode napak lahko ugotovite vzroke zanje in najdete rešitve, s katerimi jih odpravite. Rešitve za posamezno kodo napake
S pritiskom možnosti <Poroč. o komun.> ali <Skupno faks poročilo> se dnevniški seznam poslanih in prejetih dokumentov prikaže na zaslonu.
NASVETI
Registracija naslova iz zgodovine pošiljanja
Naslov lahko za imenik ali gumb za hitro izbiranje registrirate prek zgodovine pošiljanja na zaslonu <Nadzor stanja>. Tako vam številke faksa ni treba vnašati neposredno, poleg tega pa faksa ne boste poslali na napačno vneseno številko faksa.
6W2A-05J